Ympäristöteknistä osaamista ja ratkaisuja teollisuuden eri aloille.

Turvallisuus- ja ympäristöpalvelut – asiantuntijuutta liiketoimintasi ja ympäristön hyväksi

Huolehdimme teollisuuskohteesi ympäristönsuojelu- ja viranomaisvaatimuksista. Erityisosaamiseemme kuuluu uusien laitoshankkeiden sekä olemassa olevien laitosten ympäristönsuojelun, turvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden arviointi sisältäen muun muassa riskien- ja laadunhallinnan, vaarojen arvioinnit, kemikaaliselvitykset, turvallisuusasiakirjat ja ATEX-tilaluokitukset. Teemme kanssasi myös pakolliset suurten yritysten energiakatselmoinnit.

Tekemisemme perusta on joustava ja asiakaslähtöinen palvelu. Määrittelemme aina toimeksiannon kohteen, laajuuden, käyttötarkoituksen, aikataulun sekä tavoitteet. Määrittelyn pohjalta rakennamme laadukkaan, seurattavan sekä kustannustehokkaan toimintamallin. Näin varmistamme, että projektisi sujuu laadukkaasti ja kestävästi.

Vaatimustenmukaisuustarkastelut

Asiantuntijamme selvittävät, täyttääkö laitoksen toiminta tiukentuvien lakien ja asetusten vaatimukset. Vaatimustenmukaisuus todetaan laitoksen asiakirjoihin, laitoskierrokseen ja henkilökunnan haastatteluihin perustuen. Tarkastelusta laaditaan raportti, jossa eritellään laitoksen tila sekä huomiota vaativat kohteet. Samalla käydään läpi asiakirjojen päivitystarpeet. Vaatimustenmukaisuustarkastelun yhteydessä ehdotamme toimenpiteitä laitoksen turvallisuuden parantamiseen.

Pakollinen suuren yrityksen energiakatselmointi

Pätevä, Energiaviraston valtuuttama, vastuuhenkilömme pitää huolen, että pakollinen, neljän vuoden välein suoritettava, suuren yrityksen energiakatselmointi tulee hoidettua energiatehokkuuslain mukaan.

Yrityksen energiakatselmus on järjestelmällinen menettely, jolla saadaan riittävästi tietoa koko konsernin tai yrityksen energiankulutusprofiilista, tunnistetaan mahdollisuudet kustannustehokkaaseen energiansäästöön, määritetään säästön suuruus ja raportoidaan katselmuksen tuloksista.

Kemikaaliturvallisuus, käsittely ja varastointi

Tarjoamme kattavat ympäristöpalvelut kemikaalien käsittelyyn ja varastointiin. Palveluihin kuuluu mm. kemikaaliselvitykset, riskien arviointi, suunnittelu, hankinta ja toteutuksen valvonta. Toteutamme kemikaalivarastojen muutosprojektit kustannustehokkaasti mm. öljynkäsittelyn säiliöalueet, pumppaamot, polttoaineiden jakeluasemat ja teollisuuskemikaalien käsittelypaikat.

Vaarojen ja riskien arviointi sekä ATEX

Erityisosaamiseemme kuuluu uusien laitoshankkeiden sekä olemassa olevien teollisuus- ja energiantuotantolaitosten riskin- ja vaaranarvioinnit, turvallisuusasiakirjojen laadinta ja päivitys sekä räjähdysvaaran arviointi ja ATEX-tilaluokitukset. Ympäristöpalvelut sisältävät myös riskien hallinnan: hoidamme ja huomioimme aina ympäristöriskien lisäksi myös toiminnan terveys- ja turvallisuusriskien arvioinnin.

Referenssit

Lisätietoja sinulle antaa

Mika Lehtonen

Johtaja, Kaikki palvelut

Pirkanmaa

 

Anna meidän ratkaista ongelmasi

Ammattilaistemme vuosien saatossa kartuttama tietotaito on käytössäsi. Olemme valmiina, joten älä aikaile.

 

Ota yhteyttä