30.5.2024

Asennustarkkuutta ja havainnollistettavuutta 3D-laserkeilauksella

Perinteinen ympäristön mittaaminen, valokuvaaminen, skitsaaminen ja niiden perusteella mallintaminen ovat jääneet historiaan! 3D-laserkeilaus ympäristön kuvausmenetelmänä on nopea, joustava ja tarkka. Kuvaustilanteessa laserkeilaus parantaa työturvallisuutta ja mahdollistaa hankalat mittaukset vaarallisistakin paikoista.

3D-laserkeilaus on kuvaustapa, jolla kohteesta saadaan lasersäteiden avulla tarkka kolmiulotteinen mittatieto kohteeseen koskematta. Lasersäteiden tiheyttä voidaan säätää sopivaksi mitattavan kohteen laajuuden, keilauksen käyttötarkoituksen ja tarkkuusvaatimusten mukaan. Kohde keilataan yleensä useasta suunnasta, jolloin saadaan yhtenäinen pistepilvi ja vältytään katvealueilta.

3D-laserkeilausta on hyödynnetty muun muassa Fescon Oy:n projekteissa. Fescon Oy on rakennusalan ja teollisuuden laasti-, hiekka- ja pinnoitetuotteiden sekä ratkaisujen kehittäjä- ja valmistajayritys.

Fescon Oy luottaa Enmacin osaamiseen oman tuotantonsa jatkuvassa muutoksessa ja kehittämisessä. Enmac on ollut mukana kehittämässä ja muokkaamassa Fesconin tuotantolinjoja uusien tuotteiden valmistukseen, kapasiteetin kasvattamisessa ja tuotantolinjojen hyötysuhteen parantamisessa. Enmac on ollut aiemmin mukana myös kehittämässä tehtaiden ekologisuutta ja ympäristöturvallisuutta muun muassa parantaen energiatehokkuutta sekä pölyn- ja meluntorjuntaa. Kyseessä on pitkään jatkunut yhteistyö: “Olemme jo yli 15 vuoden ajan luottaneet Enmacin (silloinen PJT-Engineering Oy) tekemiseen. Yhteistyö on sujuvaa ja ammattitaitoista”, toteaa Fescon Oy:n liiketoimintajohtaja Eero Majanen.

Enmac tuottaa suunnittelu- ja projektinhoitopalveluja Fesconille hyvin monipuolisesti. Teemme esisuunnitelmat, kustannusarviot, mekaniikka-, putkisto- ja teräsrakennesuunnittelun, lujuuslaskennan sekä muun teknisen laskennan. Lisäksi huolehdimme projektien kokonaisvaltaisesta hallinnasta, mukaan lukien tarjouskyselyt, hankinnat, aikataulutus, asennusvalvonta ja dokumentointi.

Enmacin tarjoaman 3D-laserkeilauksen on koettu tuovan mittavia etuja. Erityisesti reaaliseen pistepilviympäristöön lisätty 3D-suunnittelumalli on lisännyt projektien suunnitelmien havainnoillistettavuutta:
“Enmacin laserkeilauspalvelu osana suunnittelutoimintaa on tehostanut ja nostanut muun muassa asennustarkkuuden ja havainnollistettavuuden tasoa. Tiedetään jo etukäteen tarkkaan, miltä rakenteet näyttävät ja miten ne sopivat esimerkiksi olemassa olevien monimutkaisten ja ahtaidenkin rakenteiden sekaan. Laserkeilain on monikäyttöinen työkalu, saamme myös esimerkiksi inventoitua materiaalikasoja sen avulla”, Fesconin Majanen kertoo.

Enmacin suunnittelupäällikkö Jani Savela toteaa yhteistyön syventyneen vuosien saatossa:
”Enmacilla koemme, että olemme vuosien varrella oppineet tuntemaan Fesconin ja rakentaneet luottamuksellista yhteistyötä. Siten olemme pystyneet kehittymään myös palveluiden tuottajana ja saaneet olla osana Fesconin menestystarinaa”.

Lisätietoja 3D-laserkeilauksesta:

Jani Savela, Suunnittelupäällikkö,
Mekaniikkasuunnittelu, tekninen laskenta
jani.savela@enmac.fi
p. +358 40 7279 646

 

Uutiset

11.6.2024 Ajankohtaista
10.6.2024 Ajankohtaista
28.5.2024 Ajankohtaista