13.12.2021

Teollisuusnostureiksi luokitellaan mm. siltanosturit, puominosturit sekä rakennusten tai koneiden rakenteissa kiinteästi olevat nostopalkit.

Teollisuusnostureiden luokitteluun ja tarkastusvaatimuksiin vaikuttavat mm. nostettavan taakan paino sekä onko nosturi ja mahdollinen siirtolaitteisto käsi- vai konekäyttöinen.

Uudet nosturirakenteet suunnitellaan asiakkaan kohteeseen sopiviksi ja asiakkaan tarpeita vastaaviksi. Uudelle nosturille laaditaan vaadittava CE-dokumentaatio sekä asennuksen jälkeen nosturille tehdään käyttöönottotarkastus sekä laaditaan tarkastuspöytäkirja.

Käynnissä olevissa tehtaissa ja teollisuuslaitoksissa on usein lukuisia nostureita. Laitteiden huoltoa varten on rakennusten tai laitteiden rakenteisiin kiinnitetty tyypillisesti erillisiä nostopalkkeja. Saattaa tulla tilanne, jossa vanhan nostopalkin dokumentaatiota ja mitoitusperusteita ei enää ole tallessa. Tässä tapauksessa Enmacin sertifioidut teollisuusnosturitarkastajat määrittelevät mikä on tarvittava ja kokonaisuuden kannalta järkevin tapa nostopalkin turvallisuuden sekä mitoituksen varmistamiseksi. Myös vanha nostopalkki on saatettavissa turvalliseksi ja dokumentaatio nykymääräysten mukaiseksi tietyin edellytyksin. Jossain tapauksissa uuden nostopalkin hankkiminen on välttämätöntä tai kokonaisuuden kannalta järkevintä.

Uutiset

11.6.2024 Ajankohtaista
10.6.2024 Ajankohtaista