9.1.2020

Muotoilu – tuntuvaa ja näkyvää lisäarvoa tuotteelle!

Tarjoamme ja suosittelemme teollista muotoilua kaikkiin projekteihin! Teollisen muotoilun keinoin varmistetaan, että suunniteltava tuote on käyttömukavuudeltaan, turvallisuudeltaan sekä ulkonäöltään optimaalinen. Teollisella muotoilulla voidaan lisäksi vaikuttaa myönteisesti tuotteen valmistusprosessiin, valmistuskustannuksiin, materiaalivalintoihin sekä kaupallistettavuuteen!

Muotoilu on tuntuva ja näkyvä lisäarvo tuotteelle – parhaimmillaan valmistus- tai materiaalikustannuksia nostamatta!

Huipputuotteita syntyy yhdistämällä muotoilu ja taitava tekninen suunnittelu!

Tänä päivänä loppuasiakas osaa usein vaatia ja arvostaa muotoilua. Muotoilu parantaa tuotteen käyttökokemusta sekä tekee tuotteesta kaupallisemman ja kilpailukykyisemmän. Ilman muotoilua ei yleensä synny huipputuotteita.

Enmacissa toimii sisäisesti yksi muotoilija. Tarvittaessa vahvistamme muotoilukapasiteettiamme erityisprojekteja varten. Muotoilupalveluihimme kuuluvat:

  • uusien tuotteiden muotoilu
  • olemassa olevien tuotteiden facelift
  • tuotevisualisoinnit (fotorealistiset kuvat 3d-malleista)
  • markkinointimateriaalit

 

Näyttäviä kuvia 3D-malleista visualisoinnin avulla!

Onko tuotteen muotoilu jäänyt vähemmälle, mutta tarvitsisit kuitenkin näyttäviä kuvia esimerkiksi markkinointia varten?

Visualisointiohjelmien avulla on 3D-malleista mahdollista tehdä näyttävät kuvat, joissa värit ja materiaalit tulevat upeasti esiin. Myös valaistuksella ja kuvakulmalla tuotteesta voi loihtia lähes fotorealistiset kuvat vaikkapa esitteisiin. Myös yksinkertaisten animaatioiden tai 360 kuvien renderöinti onnistuu Enmacilta.

Kysy rohkeasti lisää palveluistamme!

Miten muotoilu eroaa teknisestä suunnittelusta?

Moni suunnittelija aloittaa työnsä keskittymällä erilaisiin teknisiin ratkaisuihin. Teknisen suunnittelun ollessa loppusuoralla, insinööri alkaa miettiä tuotteen ulkomuotoa. Tehdyt tekniset ratkaisut usein päätyvät määrittämään ulkomuodon.

Muotoilija sen sijaan aloittaa suunnittelun keskittymällä tuotteen loppukäyttäjään ja ratkaistavaan tehtävään yleisemmällä tasolla. Muotoilija alkaa hahmotella mahdollisimman monenlaisia, erityyppisiä ratkaisumalleja sekä hahmottelee jo ehkä ulkomuotoa tuotteelle. Kun jokin hahmotelluista ratkaisuista loksahtaa kohdalleen, voidaan tekninen suunnittelu aloittaa. Ulkomuoto ja laitteen toiminnot ovat käyttäjäystävällisiä ja tekniset ratkaisut tehdään niin ulkomuotoa kuin käytettävyyttä silmällä pitäen.

Muotoilijan luoma näkemys tuotteesta voi helpottaa myös teknisen suunnittelijan työtä. Enmacissa muotoilija ja tekniset suunnittelijat toimivat alusta asti yhdessä. Näin jo ideointivaiheessa mukana on sopivasti sekä käyttäjälähtöistä että teknistä ajattelua.

Miksi Enmac tarjoaa muotoilua?

Mikäli muotoilu integroidaan tuotesuunnittelu- ja tuotekehitysprosessiin jo alkuvaiheessa, saavutetaan paras hyöty sekä suunnittelu- että valmistuskustannuksissa ja -ajassa. Tekniset ratkaisut voidaan tehdä suunniteltua ulkomuotoa silmällä pitäen eikä toisinpäin.

Suunnittelijoiden ja muotoilijan luovan yhteistyön tuloksena voi olla huikea lopputuote. Se, että lähdetään liikkeille käyttäjälähtöisestä ulkomuotoehdotuksesta, harvoin rajoittaa teknisten innovaatioiden syntymistä. Usein kuitenkin valmiiksi tehdyt tekniset ratkaisut rajoittavat tuotteen muotoilua ja käyttäjälähtöisyyttä.

Miksi ostaa muotoilua insinööritoimistolta?

Enmacissa muotoilija toimii jatkuvassa yhteistyössä insinöörien kanssa. Tarvittaessa käytettävissä on koko suunnitteluhenkilöstömme teknologiaosaaminen. Kokonaisvahvuutemme on tällä hetkellä lähes 120 henkilöä.

Enmacilla on sertifioidut ja laatujärjestelmän ohjaamat projektien läpivientimenetelmät sekä yli 30 vuoden kokemus projektijohtamisesta. Enmacissa sisäisesti tehty muotoilu on kustannustehokasta.

Miten muotoiluprosessi etenee?

  1. Muotoilija ja suunnittelijat tekevät käyttäjä- ja taustatutkimuksen.
  2. Muotoilija ja suunnittelijat ideoivat yhdessä mahdollisimman paljon erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja.
  3. Syntyneistä ideoista valitaan muutamia potentiaalisia konsepteja asiakkaan kanssa, tässä vaiheessa aloitetaan myös tekninen esisuunnittelu, suunnitelmista tehdään konseptivaiheen 3D-mallit.
  4. Valitaan paras tai parhaat konseptit ja kehitetään niitä eteenpäin.
  5. Lopullinen konsepti valitaan ja tekninen suunnittelu toteutetaan.
  6. Muotoilu ja 3D-mallit piirustuksineen viimeistellään ja tuote siirtyy valmistukseen