25.9.2020

Mitä sovellussuunnittelu Enmacissa on?

Sovellussuunnittelu käsitteenä voi sisältää lähes mitä tahansa ohjelmointia. Enmacin tapauksessa sovellussuunnittelu keskittyy pääsääntöisesti teollisuusautomaatioon. Sovelluksen laajuus voi olla ohjelmoitavasta releestä DCS-järjestelmään ja teollisuudenala kappaletavara-automaatiosta ja roboteista prosessiautomaatioon unohtamatta esimerkiksi meriteollisuutta tai liikkuvia laitteita.

Mitä sovellussuunnitteluprojekti sisältää?

Projekti voi sisältää PLC / DCS-järjestelmän ohjelmointia, turvaohjaimien ohjelmointia, taajuusmuuttajien / servo-ohjaimien parametrointia, robottiohjelmointia ja simulointia, konenäköjärjestelmien ohjelmointia, HMI / SCADA käyttöliittymien ohjelmointia sekä eriasteista prosessiseurannan / datankeruun toteutusta. Esimerkkinä tiedon tallennus SQL-tietokantaan OPC UA:n välityksellä. Lisäksi palveluihimme kuuluu käyttöönotot, esisuunnittelu ja konsultointi sekä ohjausjärjestelmien optimointi.

Miksi valitsisit meidät?

Olemme toimittajariippumaton, jolloin sovellusohjelmointi ja komponenttivalinnat tehdään aina asiakkaan tarpeiden pohjalta. Tiedostamme eri ohjaimien ja valmistajien vahvuudet ja valitsemme aina sovellukseen parhaiten soveltuvan laitteen. Periaatteena on käyttää tunnettujen valmistajien koeteltuja ja laadukkaaksi todettuja komponentteja sekä tehdä ohjelmointi korostetun yksinkertaisesti ja hyvin dokumentoituna. Tämä johtaa helppoon ylläpidettävyyteen ja varaosien hyvään saatavuuteen sekä toteutus tulee toimivuuden lisäksi kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi.