3.2.2021

Teollisuuden ja infran rakentamisessa sekä kunnossapidossa asennus ja käyttöönotto muodostaa usein haasteen. Perinteisesti hankkeissa panostetaan hyvin tuotekehitykseen, suunnitteluun ja rakentamiseen mutta asennus ja käyttöönotto jää usein vähemmälle huomiolle. Tämä merkitsee usein aikataulujen viivästymisiä, lisääntyneitä asennus- ja rakennuskustannuksia, mahdollista negatiivista julkisuutta hankkeiden venyessä ja kustannusten ylittyessä. Enmacin asiantuntijoilla on ratkaisuja myös näihin haasteisiin.

Kuva: Suurlohkon siirto

ENMAC OY PALVELUT

Enmac Oy:n palveluvalikoimaan kuuluvat tarvittavien kuljetusten, asennusten, erikoisnostojen ja -siirtojen suunnittelu ja valvonta. Asiantuntijoillamme on laaja kokemus eri teollisuudenaloista ja ympäristöistä; yhdessä asiakkaan ja suunnitteluryhmän kanssa etsimme parhaat ratkaisut myös logistiikan, asennuksen ja rakentamisen näkökulmiin.

Kuva: Asennusvalvontaa Tampereen Kansi ja Areena hankkeen työmaalla.

ASENNUS—JA LOGISTIIKKAPROJEKTIN SUUNNITTELU

Parhaimmillaan logistiikan, asennusten ja käyttöönoton suunnittelu alkaa jo tuotekehitysprojektin yhteydessä. Tällöin pystytään parhaimmin vaikuttamaan esimerkiksi rakenteisiin, käsittelypisteisiin, muotoiluun ja muihin yksityiskohtiin, jotka vaikuttavat oleellisesti laitteen logistiikkaan, asennettavuuteen, kunnossapidettävyyteen ja loppujen lopuksi elinkaarikustannuksiin.

Teollisuuden kunnossapidossa asennus- ja logistiikkaosaamisella on tärkeä merkitys. Huolto- ja käyttökatkot pyritään pitämään mahdollisimman lyhyenä. Näissä tilanteissa asennus-, siirto-, nosto- ja logistiikkaosaamisella voidaan saavuttaa merkittäviä säästöjä. Huoltoseisakkien suunnittelussa paras tulos saavutetaan myös silloin, kun asiantuntijat pääsevät mukaan mahdollisimman hyvissä ajoin. Tällöin mahdollistetaan optimaalisten ratkaisujen käyttäminen, huomioidaan kriittiset turvallisuus- ja teknologianäkökulmat ja edesautetaan huoltoseisakin läpivientiä.

Kuva: Lastausvalvontaa

Infran ja raskaan konepajateollisuuden rakentamisessa siirto-, nosto- ja logistiikkaosaamisella on tärkeä rooli. Jopa tuhansien tonnien painoisten kappaleiden rakentaminen, logistiikka ja asentaminen vaatii omaa erityisosaamistaan, tietoa käytössä olevista teknologioista ja riskien hallinnasta. Tyypillisiä haastavia raskaan rakentamisen kohteita ovat muun muassa sillat, telakka- ja voimalaitosrakentaminen, Power Generation eli voimantuotanto ja -jakelu.

ENMAC OY REFERENSSIT

Tampereen Kansi, Sekundääripalkiston nostojen ja logistiikan suunnittelu, Kreate Oy, SRV Oy

Fortum Loviisa, Lämmönvaihtimien nostojen suunnittelu ja valvonta, Fortum P&H

Meyer Turku, Telakkapukkinosturin suurlohkojen asennus ja logistiikka, Konecranes Oy

Helsingin Satama, STS-nosturin suurlohkojen logistiikka, Konecranes Oy

Uutiset

11.6.2024 Ajankohtaista
10.6.2024 Ajankohtaista