10.6.2024

Sähkökäyttöiset turvarakenteet tehostavat kemikaalien lastausta Joutsenossa

Kemira Chemicals Oy:n Joutsenon tehtaalla nousi tarve parantaa tehtaan lipeän ja hypokloriitin lastauspaikkojen turvallisuutta. Vanhassa lastauspaikassa ei ollut huomioitu turvallista kulkua säiliöauton päälle, mikä osaltaan myös hidasti lastausprosesseja. Modernisointiprojektissa lähdettiin liikkeelle Enmacin toteuttamalla esisuunnittelulla, jossa määriteltiin lastauspaikalle uudet putoamisen estävät turvarakenteet sekä muut tarvittavat muutokset ja laajennukset aikaisempaan lastauspaikkaan. Lisäksi otettiin huomioon tarvittavat putkistomuutokset käytön ja huollon helpottamiseksi.

Kemiran projektipäällikkö Petri Myller kertoo Enmacin valikoituneen yhteistyökumppaniksi lastauspaikan modernisointiprojektiin useasta syystä: ”Projektin helppous ja sujuvuus meidän näkökulmastamme oli yksi merkittävä tekijä valintaprosessissa. Emme löytäneet markkinoilta meille teknisesti soveltuvia laitteita, mutta Enmac pystyi toimittamaan juuri meille soveltuvat laitteet”, Myller toteaa.

Enmac suunnitteli lastauspaikalle laajennusosan, joka mahdollisti turvarakenteiden sijoittamisen lastauspaikalle. Turvarakenteiden avulla lastaaminen pystytään suorittamaan turvallisesti ja tehokkaasti. Esisuunnittelun perusteella räätälöidyt sähkökäyttöiset turvarakenteet mitoitettiin soveltumaan laajennetun lastauspaikan rakenteisiin sekä käytössä olevaan kalustoon, eli projektissa pystyttiin hyödyntämään jo asiakkaalla olemassa olevia rakenteita. Lisäksi suunnittelu- ja asennusvaiheessa tuli huomioida, että toinen lastauspaikka tuli olla koko ajan käytettävissä, jottei tehtaan normaali toiminta häiriintyisi. Asennukset saatiin toteutettua suunnitelmien mukaisesti.

Enmacin projektipäällikkö, sekä tässä projektissa työmaavalvojana toiminut Tomi Järvinen, kertoo projektin laajuuden tuoneen omat haasteensa: ”Projekti oli ajoittain melko haastava, kun vähintään toinen lastauspaikka tuli pitää toimintavalmiudessa. Projektin laajuuden takia ilmaantui myös erilaisia muutoksia ja lisätöitä, joita tuli lähteä ratkaisemaan nopealla tahdilla, ettei valmistuminen viivästy. Lopputulos oli kuitenkin odotusten mukainen, projektin valmistuttua pystyi hyvillä mielin lähteä takaisin toimistolle uusien haasteiden pariin. Tämä oli varmasti mielenkiintoisin ja palkitsevin projekti ikinä, missä olen ollut mukana”, iloitsee Järvinen. Tässä projektissa Enmacin toimituslaajuuteen turvarakennetoimituksen lisäksi kuului laajennusosan teräsrakenteen, perustusten sekä putkistojen suunnittelu, valmistus ja toimitus. Laitetoimituksen jälkeen Enmac toteutti laiteasennukset sekä tarvittavat laajennustyöt lastauspaikkaan, sisältäen muun muassa maatyöt, perustukset, teräsrakenteet ja putkistot. Työmaa määriteltiin rakennustyömaaksi, mikä toi lisävaatimuksia muun muassa työturvallisuuden valvontaan ja työmaalla operoimiseen. Enmac vastasi laiteasennusten ja rakennustöiden lisäksi koko rakennustyömaan johtamisesta ja turvallisuudesta.

Petri Myller Kemiralta kuvaa yhteistyötä Enmacin kanssa vaivattomaksi: ”Saavutimme synergiaetuja, eli saimme hankittua sekä suunnittelun että laitetoimituksen samalta toimittajalta, mikä yksinkertaisti projektia huomattavasti meidän näkökulmastamme. Yhteistyö sujui kokonaisuudessaan hinosti – projektinjohto sekä asennusvalvonta sujuivat hyvin. Lisäksi vasteajat olivat lyhyitä ja asiat otettiin nopeasti työn alle, eli projekti eteni aikataulun mukaisesti”, hän kertaa.

Enmac on toimittanut erilaisia vaatimusten ja säädösten mukaisia ratkaisuja lastaus- ja purkupaikoille vuodesta 2014 lähtien. Enmacissa turvarakenteiden yhteyshenkilönä toimiva Jyri Halkola Kotkasta kertoo: ”Palvelumme kattaa esiselvityksen, suunnittelun, laitetoimituksen, asennuksen, testauksen sekä käyttöönoton. Asiakkaan vaatimukset ja toiveet ovat lähtökohta, joiden pohjalta räätälöimme parhaan ratkaisun. Osaamme huomioida erilaisten alueiden erityisvaatimukset. Käytössämme on myös 3D-laserkeilaustyökalu, jonka avulla voimme dokumentoida ja kuvata olemassa olevia ympäristöjä 3D-muodossa ja siirtää tiedot suunnitteluohjelmistoomme suunnittelua ohjaamaan. Kemikaalien lastaus- ja purkupaikoilla on ensiarvoisen tärkeää kiinnittää huomiota työturvallisuuteen sekä -ergonomiaan, mutta lisäksi kohteiden kehitysprojekteja ohjaa myös ympäristölainsäädännön asettamat vaatimukset sekä asetukset.

Me olemme kerryttäneet vankkaa kokemusta turvalliseen työskentelyyn tähtäävistä kehitysprojekteista esimerkiksi tehtailla tai alueilla, joissa ajoneuvoja tai junia lastataan ja puretaan – tämän ansiosta tarjoamme luotettavia kokonaisuuksia räätälöidysti kunkin projektin ja tarpeiden mukaisesti. Toimitamme kotimaiset, CE-merkityt, putoamissuojarakenteet sekä lastausvarret avaimet käteen -periaatteella. CE-merkityt ja helppokäyttöiset turvarakenteet tarjoavat luotettavan ratkaisun turvalliseen työskentelyyn korkealla. Turvarakenteemme soveltuvat muun muassa tehtaissa ja nesteterminaaleissa oleville säiliöautojen ja -junien purku- ja lastauspaikoille. Turvarakenteen mallisuojattu runko täyttää SFS-EN ISO 14122-3 -hoitotasostandardin ergonomia- ja turvallisuusvaatimukset. Räätälöimme turvarakenteen kustannustehokkaasti haluamillasi toiminnallisuuksilla. Turvarakenteemme soveltuvat ATEX-lainsäädännön mukaisiin räjähdysvaarallisiin tiloihin.”

Klikkaa tästä ja katso lisää referenssejämme aiheesta.

Ota yhteyttä:

Jyri Halkola
Johtaja, Laitos- ja prosessisuunnittelu, lastaus- ja purkupaikat
jyri.halkola@enmac.fi
p. +358 40 724 5596

 

Uutiset

11.6.2024 Ajankohtaista
28.5.2024 Ajankohtaista