7.12.2020

Prosessi-, laitos- ja putkistosuunnittelu liittyvät kiinteästi toisiinsa ja ovat laaja kokonaisuus teollista suunnittelua. Näihin aihepiireihin liittyvää suunnitteluosaamista tarvitaan useilla eri aloilla kuten energia-, paperi-, sellu-, kaivos-, elintarvike-, metalli- ja satamateollisuudessa. Toteutettavat projektit voivat olla joko täysin uusia hankkeita tai jo olemassa olevien kohteiden modernisointeja. Tyypillisesti tämän alan toimeksiannot liittyvät ison kokonaisuuden osa-alueen suunnitteluun. Kuitenkin pienempiäkin itsenäisiä suunnittelutehtäviä toteutetaan esimerkiksi kehityshankkeissa ja uusien prosessien testauksissa.

Prosessisuunnittelun yksi tärkeimmistä tehtävistä on virtauskaavioiden luominen. Tässä vaiheessa määritellään prosessin kannalta tärkeät komponentit kuten moottorit, pumput, säiliöt ja venttiilit. Myös prosessien muut oleelliset arvot kuten virtausnopeudet, lämpötilat ja virtaavien aineiden ominaisuudet täsmennetään. Räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettävien laitteiden tapauksessa suunnittelussa huomioidaan ATEX-määräykset.

Laitossuunnittelun keskeisin osa on layout-suunnittelu. Layout-suunnittelu pohjautuu prosessisuunnittelun tuloksille ja luo raamit sellaisten osakokonaisuuksien kuten hoitotasojen, tikkaiden, kanavistojen, eristyksen, muurauksen ja muiden laitteistojen ja terärakenteiden suunnittelulle. Tarpeen vaatiessa teräsrakenteiden määrittelyssä käytetään apuna laskentaa.

Tekniset analyysit

Hyvä putkistosuunnittelu on tärkeä osa laitosten ja tehtaiden sujuvaa toimivuutta. Putkistosuunnittelusta saatava tärkein dokumentti on putki-isometrit. Putkistojen suunnittelussa materiaalien, lämpöliikkeiden ja kannakoinnin huomioiminen taloudellisesti korostuu, koska putkistoja voi olla laitoksessa merkittävä määrä. Enmacissa putkistosuunnittelu tehdään projektin mukaan, joko suomalaisen PSK-standardin tai eurooppalaisen EN 13480 standardin mukaan.

Painelaitteiden mitoitus ja suunnittelu

Enmacissa prosessi-, laitos- ja putkistosuunnittelua on tehty monenlaisiin projekteihin ammattitaidolla jo useiden vuosien ajan. Suunnitelu voidaan tehdä Enmacissa useilla eri ohjelmilla aina asiakkaan tarpeen mukaisesti. Esimerkiksi SolidWorks, AutoCad, PDMS/E3D, Vertex G4 plant ja Inventor ohjelmia käytetään suunnittelun apuna. Suunnittelu on mahdolista tehdä sekä 2D- että 3D-työkaluilla ja se voidaan tehdä suoraan asiakkaan järjestelmiin. Yksittäisten osakokonaisuuksien suunnittelun lisäksi Enmacin palvelutarjontaan kuuluu projektien johtaminen sisältäen perus- ja detail suunnittelun.

Hyvä esimerkki Enmacin toteuttamasta kokonaisvaltaisesta prosessisuunnittelusta on EPSElle tehty liukoisia metalleja sisältävien vaarallisten aineiden käsittelyjärjestelmä. Tässä projektissa toteutettiin täysin uudenlainen konttiin sijoittuva tuotantolaitos.

Kuva 1. EPSE konttiin sijoittuva vaarallisten aineiden käsittelylaitos.

Enmac on ollut Alfa Lavalin suunnittelukumppanina useassa projektissa. Näissä laitossuunnitteluprojekteissa Enmac on suunnitellut lämmöntalteenottokattilalaitoksien yhteyteen rakennettavia hoitosiltoja ja prosessiputkistoja. Enmacin ammattitaitoista lujuuslaskentaa hyödynnettiin putkiston kannakoinnin ja lämpöliikkeiden määrittämisessä.

Kuva 2. Alfa Laval kattilalaitoksen tereäsrakenteiden laskenta-analyysi.

Enmac on tehnyt pitkään tiivistä yhteistyötä Valmetin kanssa. Voimakattilasuunnitelun puolelta merkittävä viimeaikainen projekti on ollut Oulun Laanilan biovoimalaitoksen laitospuolen laitesuunnitteluosuus sisältäen useita kohteita ilmakaapeista instrumentoinnin liityntöihin. Toinen merkittävä Valmetille viime vuosina tehdyistä merkittävistä suunnittelutöistä on ollut Äänekosken kaasutuslaitoksen teräsrakenteiden suunnittelu. Kaasutin sisältää reaktorin, syklonin ja tuotekaasuputken.

Automaation ja sähkösuunnittelun tarve kasvaa jatkuvasti. Tämä on totta myös laitossuunnittelun puolella. Enmac onkin hiljaittain laajentanut osaamistaan tällä alalla.