1.6.2022

CRP-momenttipukki on tuote, jonka Enmac suunnitteli ja toteutti täysin Steerprop Oy:n tarpeiden mukaisesti. CRP-momenttipukkia käytetään laivojen propulsiolaitteiden testaamiseen, ja sen avulla voidaan suorittaa propulsiolaitteen koeajo käyttötilannetta simuloiden.

Steerprop Oy:n tuotantojohtaja Jukka Mäkilä: ”Steerpropin CRP-potkurilaitteen momenttikoe on haastava kokonaisuus, jossa oikeat momenttitasot pitää saada samanaikaisesti molemmille potkuriakseleille. Nyt toteutetulla ratkaisulla tämä onnistuu tarkasti ja hallitusti. Enmacin kanssa on aiemminkin tehty yhteistyötä Steerpropin tuotannon kehitykseen liittyen, mutta tämä projekti ylitti aiemmat sekä kooltaan että haastavuudeltaan. Projekti pysyi koko ajan hallinnassa tiiviin yhteistyön ansiosta ja viikoittaiset Teams-palaverit toimivat erittäin hyvin.”

”Projektissa hyödynnettiin Enmacin asiantuntemusta hyvin laajasti. Tuotteen suunnittelussa ja käyttöönotossa tarvittiin sähkösuunnittelun, mekaanisen suunnittelu, lujuuslaskennan, hydrauliikan, hankinnan, automaatiosuunnittelun ja käyttöönoton ammattilaisia”, kertoo Enmacin projektipäällikkö Matti Virtanen.

Projektin haasteiksi nousivat CRP-momenttipukin rajallinen käyttöönottoaika ja etenkin projektin loppuvaiheessa käyttöönottohenkilöstö joutui venymään pidentämällä työpäiväänsä. Lisäksi laitteen kalibrointi osoittautui oletettua haastavammaksi. Molemmat haasteet saatiin kuitenkin ratkaistua hyvässä yhteistyössä ja laite luovutettiin asiakkaalle ajallaan – yhteistyö oli kaikin puolin erittäin sujuvaa ja joustavaa koko projektin ajan.

Steerprop kehittää ja valmistaa azimuth-propulsiojärjestelmiä merenkäynnin vaativimpiin olosuhteisiin. Yritys on toimittanut käyttötarkoitukseensa räätälöityjä ratkaisuja satoihin aluksiin, muun muassa kolmasosaan maailman käytössä olevista jäänmurtajista. Steerpropin menestys perustuu asiakkaiden erityistarpeiden huomioimiseen ja tinkimättömään päättäväisyyteen ratkaista kovimmatkin haasteet.