6.9.2021

Teollisuushanke on iso kokonaisuus, joka vaatii toteuttajalta isojen kokonaisuuksien hahmottamisen, hallinnan ja koordinoinnin. Hanke koostuu tyypillisesti erilaisista suunnittelu-, hankinta- ja toteutusvaiheen osioista sekä selvityksistä, luvituksista ja byrokratiasta, joita esiintyy kaikissa edellä mainituissa vaiheissa.

Onnistunut hankkeen toteutus on monien tekijöiden summa ja hyvä projektinjohtaminen alusta alkaen on tärkeä hyvän lopputuloksen saavuttamisessa. Hanke alkaa usein konseptisuunnittelusta, jossa kartoitetaan karkealla tasolla sopivan kokonaisratkaisun asiakkaan tarpeisiin. Esisuunnitteluvaiheessa suunnittelupäällikkö koordinoi ja johtaa eri suunnittelun osa-alueita, jossa selvitetään tekniset ratkaisut ja budjettiarvio. Asiakkaan tekemän investointipäätöksen jälkeen valmistellaan hankintavaihe. Haapajärven Lämmön uudessa 20 MW biohybridilämpölaitoshankkeessa MAB Powertec, joka on nykyään osa Enmacia, toimi konseptointivaiheesta lähtien projektijohdossa ja tuotti asiakkaalle kaikki suunnittelupalvelut konseptointi- ja esisuunnitteluvaiheessa.

Teollisen laitoksen rakentaminen vaatii vähintään rakennusluvan ja laitoksen toiminnan tyypistä ja laajuudesta riippuen yleensä myös muita viranomaislupia, kuten ympäristöluvan. Monesti ympäristölupa haetaan hankkeelle ennen investointipäätöksen tekemistä, mutta hakeminen on mahdollista myös investointipäätöksen jälkeen. Kaikki hankkeen mahdollisesti tarvitsevat luvat on hyvä selvittää viimeistään esisuunnitteluvaiheessa, jotta luvitukset saadaan hoidettua ajoissa eivätkä lupaprosessit hidasta hanketta myöhemmin. Haapajärven Lämmön lämpölaitoshankkeessa Enmac auttoi asiakasta lupaprosesseissa ja dokumentaation koostamisessa mm. rakennuslupa-aineistossa, laitoksen rekisteröimisessä sekä pelastussuunnitelman ja räjähdyssuojausasiakirjan laatimisessa.

Iso investointiprojekti jaetaan usein eri hankintapakettiin ja niiden hankinta-aineiston laatiminen on iso kokonaisuus. Hankinta-aineistossa kuvataan mm. haluttu tekninen taso, takuuvaatimukset, hankintapakettien toimitusrajat ja hankintasopimukset ja -ehdot. Mikäli toteuttaja on julkinen taho ja hankkeen kokonaiskustannus ylittää julkisen hankintarajan, hankinta tulee suorittaa julkisena hankintana hankintalain mukaisesti. Silloin hankinnan ilmoitusvaiheessa hankinnan kuvaukset ja toimittajan valintakriteerit tulee kuvata mahdollisimman tarkasti. Enmac suoritti julkisen hankinnan hankintaprosessin Haapajärven biolämpölaitoshankkeessa, johon sisältyi eri hankintapakettien hankinta-aineiston laatiminen, hankintailmoitus julkisen hankinnan portaalissa, neuvotteluvaihe potentiaalisten toimittajien kanssa, toimittajien valinta sekä sopimusasiakirjojen laatiminen.

Hankkeen toteutusvaiheessa projektinjohtaminen on keskeisessä roolissa. Enmac koordinoi ja valvoi suunnittelua ja aikataulua eri toimituspakettien välillä sekä tarkasti toimittajien dokumentaatiota. Enmac toteutti lisäksi myös työmaavaiheen rakennusteknisten töiden valvonnan ja työmaan työturvallisuuskoordinaattorin työt.

Työmaavaihe alkoi maarakennusurakalla, jossa suoritettiin maankaivaukset ja paalutukset, asennetiin maanalaiset rakenteet ml. putkistot ja viemärit, syötöt sekä maan täytöt. Toisessa urakassa suoritettiin perustustyöt ja valettiin kattila-, vastaanotto- ja seulomorakennuksen pohjalaatat sekä savupiipun sokkeli.

Rakennushankintapaketin toteutus aloitettiin jo perustusurakan loppuvaiheessa. Toimistorakennus toteutettiin betonirunkorakenteena ja prosessitilat teräsrunko / Paroc sandwich-rakenteena. Kokeneen työturvallisuusvalvojan ansiosta työmaalla ei sattunut poissaoloihin johtavia työtapaturmia. Rakennusurakan edetessä alkoivat prosessilaitteiden päänostot ja vaiheittaiset muun laitteiston asennustyöt.

Laiteasennusten ja rakennustöiden aikataulujen yhteensovittamisella oli hankkeessa merkittävä rooli, sillä laitetoimitukset oli jaettu useaan toimituspakettiin. Laiteasennusten jälkeen vuorossa oli laitteistojen käyttöönotto- ja testausvaihe sekä testausten jälkeen koekäytöt polttoaineella. Kun koekäytöt on suoritettu, luovutetaan kyseinen osatoimitus tilaajalle. Luovutusvaiheen yhteydessä toimitetaan tilaajalle toimituksen loppudokumentaatio. Dokumentaation tulee vastata toimitettua kokonaisuutta sekä täyttää sille laissa ja asetuksissa sekä sopimuksissa määritetyt vaatimukset. Enmac hoiti Haapajärven Lämmön laitoshankkeessa tilaajalle toimitetun dokumentaation tarkastamista ja kommentointia yhdessä tilaajan kanssa koko laitoshankkeen ajan.

Uutiset

11.6.2024 Ajankohtaista
10.6.2024 Ajankohtaista