10.5.2024

Laitteiden toimintavarmuus ja tehokkuus parantuivat merkittävästi

UPM Communication Papers Oy:n Rauman paperitehtaan koneet ovat vielä mekaanisesti hyvässä kunnossa, mutta sähkö- ja automaatiokomponenttien varaosien saatavuudella alkaa olla jo haasteita. Tästä syystä UPM uudistaa aika ajoin tuotantolaitteidensa sähkö- ja automaatio-ohjausjärjestelmiä. Rauman paperitehdas valitsi tähän automaatio-ohjausjärjestelmien uusintaprojektiin luottokumppanikseen Enmacin.

Me Enmacilla olemme tehneet useita vastaavantyyppisiä ohjausjärjestelmien uudistamisia tiukalla aikataululla, eli rautaista kokemusta löytyy juuri tällaisista projekteista. Meillä on pitkä historia ja kokemus paperiteollisuudessa sekä mekaniikkapuolen suunnittelusta että sähkö- ja automaatio-ohjausjärjestelmien uusinnasta. Runsas kokemus on osaltaan vahvistanut osaamistamme myös projektin johtamisessa ja hallinnassa.

UPM Communication Papersin paperitehtaan projektissa automaation ohjausjärjestelmä uusittiin paperikone 1:en superkalantereille SC11 ja SC12. Superkalanterit ovat puolestaan koneita, joilla paperikoneelta tuleva paperi kiillotetaan. Yleensä vastaavanlaisissa projekteissa uusittavia superkalantereita on vain yksi, mutta tällä kertaa päätettiin uusia molemmat superkalanterit. Enmacin suunnittelujohtaja Timo Setälä kertoo haastavasta projektista, jonka aikataulua määritti vain lyhyen aikaa kestävä tuotantoseisakki: ”Projektissa vaihdettiin molempien kalanterien olemassa olevat Siemensin S5-ohjausjärjestelmät uuteen Siemensin S7 TIA-ohjausjärjestelmään käyttöliittymineen. Samalla uusittiin osa sähkö- ja ohjauskomponenteista. Projekti oli erittäin haastava, koska se piti toteuttaa ainoastaan neljän vuorokauden pituisessa, lyhyessä tuotantoseisakissa”, kertoo Setälä.

 

Superkalanterien uudistaminen tehtiin porrastetusti niin, että ensimmäisen kalanterin järjestelmää alettiin purkaa kello 6 ja puolestaan toisen kalanterin järjestelmää kymmenen tuntia myöhemmin, kello 16. Porrastus on tärkeä varotoimi, jolloin tarvittaessa toisen superkalanterin palauttaminen lähtötilanteeseen olisi helpompaa. Varasuunnitelmiin ei onneksi tarvinnut turvautua, sillä projekti sujui odotetusti: ”Neljä päivää kestävän tuotantoseisakin aikana tehtiin muutokset molempiin superkalantereihin ja muutostyöt sijoitettiin aikataulullisesti hieman limittäin. Vanhat ohjausjärjestelmät purettiin ja uudet ohjausjärjestelmät asennettiin, minkä jälkeen seurasivat koestukset, testaukset ja mekaaninen koekäyttö. Hyvin tiukasta aikataulusta huolimatta koneet saatiin toimimaan ja tuotantoon ajallaan”, toteaa Setälä.

”Ohjausjärjestelmien uusinta sujui tilaajan näkökulmasta ilman ongelmia niin suunnittelun, laitetoimitusten kuin asennusten ja käyttöönotonkin osalta. Enmacista jäi projektin perusteella vaikutelma luotettavana ja ammattitaitoisena yhteistyökumppanina”, kertoo UPM Communication Papersin puolelta projektista vastannut Sami Häkli.

Projekti sujui kokonaisuudessaan hienosti ja jopa odotuksia paremmin. Projektin myötä superkalanterien toimintavarmuus ja tehokkuus parantuivat merkittävästi. Lisäksi superkalanterien elinkaarta pystyttiin pidentämään huomattavasti, sillä uusien järjestelmien myötä kyetään myös varmistamaan komponenttien varaosien saatavuus mahdollisissa vikatilanteissa. Kumpikin osapuoli oli tyytyväinen projektiin ja sen puitteissa tehtyyn yhteistyöhön.

Enmacin huolto-, korjaus- ja modernisointipalveluilla saat pitkää ikää laitteillesi! Lue lisää Service & Retrofit palvelustamme.