5.11.2020

Enmac Oy suunnittelee ja toimittaa räätälöityjä nosto- ja siirtoapuvälineitä 35 vuoden kokemuksella. Asiakastarpeen mukainen käyttökohteeseen suunniteltu nosto- ja siirtoapuväline täyttää työturvallisuudelle asetetut vaatimukset ja tehostaa työskentelyä lyhentäen nostoihin kuluvaa valmistelu- ja nostotyön työaikaa. Toimittamamme tuotteet ovat aina CE-merkittyjä ja voimassa olevien standardien mukaisia.

Pitkäaikainen ja kattava asiantuntemuksemme nosto- ja siirtoapuvälineistä koostuu erilaisista nostoapuvälinerakenteista, joita ovat mm. levytarraimet, alipainetarttujat, nostomagneettisovellukset, nostopuomit, C-koukut, nostohaarukat sekä erilaiset nosto- ja kääntölaitteet. Kaikki projektimme toteutetaan sertifioidun laatujärjestelmämme prosessien mukaisesti lähtökohtana tuotteiden laadukkuus ja turvallisuus.

Asiakastarpeeseen räätälöitävien nostoapuvälineiden suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan työvaiheiden ja -ympäristön asettamat erityisvaatimukset eri käyttökohteissa esimerkiksi tuotannossa (kokoonpano, osavalmistus, raaka-ainesiirrot), asennusnostoissa (laitosrakentaminen, pystytykset, vuosihuollot) ja erikoisnostoissa (raskaat siirrot, nosto ja kääntö, pitkät kappaleet, ydintekniset nostot).

Nosto- ja siirtovälineiden lisäksi tarjoamiimme palveluihin sisältyvät nostoihin, kuljetuksiin ja haalauksiin liittyvät asiantuntijapalvelut. Monipuolisesta palveluvalikoimastamme nostoapuvälineet ja soveltuvat asiantuntijapalvelut ovat hankittavissa yhtenä helposti hallittavana kokonaisuutena.

Räätälöityjen nosto- ja siirtoapuvälineiden toimitukset

Räätälöidyt nosto- ja siirtoapuvälineet suunnittelemme ja toimitamme käyttöönottovalmiina suoraan asiakkaalle. Toimitettavalle nostoapuvälineelle laaditaan käyttökohteen mukainen vaatimusmäärittely, jonka perusteella suoritetaan tekninen rakenteen konseptointi.  Konseptointiin perustuen toteutamme suunnittelun ja lujuustarkastelut sekä valmistuspiirustuksien laadinnan. Valvomme valmistuksen ja testauksen tuotteidemme laadun varmistamiseksi. Nosto- ja siirtoapuvälineiden toimitus sisältää CE-merkinnälle vaadittavat dokumentit, kuten käyttö-, huolto, ja tarkastus-ohjeet sekä riskin arvioinnin.

Käytössä olevat nosto- ja siirtoapuvälineet

Palveluihimme kuuluvat myös jo käytössä olevien ja uudelleen käyttöönotettavien nosto- ja siirtoapuvälineiden määräaikais- ja käyttöönottotarkastukset. Tarkastuksista huolehtivat Inspecta Sertifiointi Oy:n auktorisoimat tarkastajamme.  Toteutamme myös nosto- ja siirtoapuvälineiden modernisoinnit sisältäen turvallistamissuunnittelun, lujuustarkastelun ja dokumentaation päivitykset.

Asiantuntijapalvelut nostoihin, siirtoihin, kuljetukseen ja asennukseen

Konsultointipalveluina tarjoamme nosto- ja asennuskonseptien määrittelyä sekä nosto-, kuljetus- ja haalaussuunnitelmien laatimisen. Lisäksi palveluihimme sisältyy nosto- ja siirtotöiden valvontatyöt. Yrityksellämme on laajat kontaktit nostoja suorittaviin yrityksiin ja palvelemme asiakkaitamme soveltuvan nostokaluston määrittelyssä.

Asiantuntijoillamme on pitkäaikainen ja laaja kokemus tarjoamistamme palvelukokonaisuuksista, joka muodostuu esimerkiksi useista siltoihin, voimalaitoksiin ja rakennuskohteisiin liittyvistä projekteista. Siltoihin ja siltojen kansien vaihtoon liittyen asiantuntemuksemme on menetelmäsuunnittelusta, joka sisältää logistiikan, nostojen ja asennuksien suunnittelun (nostamalla, haalaamalla tai lavetilla) sekä toteutuksen valvonnan. Voimalaitosprojekteissa asiantuntijamme ovat suorittaneet menetelmäsuunnittelua sisältäen logistiikan, nostojen ja asennuksien suunnittelun sekä suunnitelmien mukaisen toteutuksen valvonnan. Lisäksi olemme toteuttaneet ydinvoimalaitosten nostojärjestelmien kuljetus- ja siirtovälineiden suunnittelua. Useissa rakennuskohteissa olemme tehneet haastavien komponenttien asennusmenetelmäsuunnittelun ja valvoneet suunnitelmien mukaista toteutusta, kuten altapäin asennettavien katto- ja suur-elementtien asennuksissa.