23.6.2021

Maanjäristyslaskenta on erityisen tärkeää vientiprojekteissa, joissa kohde maa on pohjoismaiden ulkopuolella, koska jo keski-Euroopasta löytyy alueita, joissa maajäristysmitoitus vaaditaan ja erityisen tärkeää se on silloin kun kohde maa on Tyynenmeren reuna-alueella, jossa esiintyy eniten ja voimakkaimmat maanjäristykset. Tärkeää on myös muistaa, että maaperä vaikuttaa huomattavasti maanjäristyskuormiin, joten samassa maassakin saattaa eri alueilla olla hyvinkin erilaiset vaatimukset maanjäristysmitoituksen suhteen. Tästä syystä aina, kun rakennetaan maanjäristysalueelle, tulee olla tarkat maaperätutkimustiedot tiedot rakennuspaikan maaperästä.

Maanjäristyslaskennan tärkein tehtävä on varmistaa laitteen kestävyys ja turvallisuus maanjäristystilanteissa. Maanjäristyslaskentatavan määrittää laitteen kohdemaan lainsäädäntö ja standardit. Usein laskentamenetelmä valitaan sen mukaan, kuinka suuri todennäköisyys maanjäristyksille esiintyy. Jos todennäköisyys on pieni ja ennustetut maanjäristykset ovat heikkoja (pienet PGA-arvot), voidaan käyttää yksinkertaista korvausvoimamenetelmää. Voimakkaiden maanjäristysten (suuret PGA-arvot) alueilla tulee käyttää tarkempaa vastespektrianalyysiä. Yksittäisten laitteiden maajäristyslaskennassa tulee huomioida itse laitteen kestävyys sekä kuinka se vaikuttaa ympärillä olevaan rakennukseen ja kuinka rakennus vaikuttaa laitteeseen. Tästä syystä maanjäristyslaskenta tulee aina tehdä koko rakennukselle tai rakenteelle eikä vain yksittäiselle laitteelle.

Enmacin palvelut

Enmac Oy:n kattavaan palveluvalikoimaan kuuluvat kaikki tarvittavat palvelut maanjäristyslaskentaan ja rakenteiden suunnitteluun sekä dokumentointiin. Meiltä löytyy kokemusta koneiden, painelaitteiden, rakennusten sekä avainkaappien maanjäristyslaskennasta sekä detaljisuunnittelusta useiden eri standardien mukaisesti sekä korvausvoima- että vastespektrinanalyysien avulla. Myös vaativat suunnittelukohteet, kuten ydinvoimalat sekä voimalaitokset ovat meille tuttuja kohteita maanjäristyslaskennan parissa.

Meillä on myös runsaasti kokemusta komposiittisäiliöiden maanjäristysmitoituksesta sekä nesteen käyttäytymisen mallinnuksesta maanjäristystilanteissa. Myös komposiittista ja metallista tehtyjen sekarakenteiden laskenta on meille tuttua ja olemme monissa projekteissa analysoineet eri materiaaleista tehtyjen rakenteiden yhteisvaikutusta.

Voimalaitoskomponenttien kuten paineastioiden ja kattilarakenteiden maanjäristyslaskenta on meille tuttua, tällaisissa laskennoissa vaaditaan usein koko rakennuksen analysointia yhtenä systeeminä vastespektrianalyysillä, jotta voidaan määrittää yksittäiselle komponentille muusta rakenteesta kohdistuvat maanjäristyskuormat.

Enmacilta löytyy myös kokemusta laitteiden muutossuunnittelusta, kuinka ei maanjäristysoloihin suunnitelluista laitteista voidaan rakenteita vahvistamalla tai maanjäristystukien avulla muokata maanjäristysalueille soveltuvat versiot.

Uutiset

11.6.2024 Ajankohtaista
10.6.2024 Ajankohtaista