9.1.2020

Mitä lujuuslaskenta on?

Lujuuslaskennalla voidaan varmistaa tuotteen turvallisuus ja toiminnallisuus sekä optimoida valmistuskustannukset. Tyypillisiä laskentakohteita ovat erilaiset liikkuvat koneet ja koneenosat, painelaitteet, kantavat rakenteet sekä komposiitti- ja muovirakenteet. Lujuuslaskennassa on tärkeää huomioida myös kohteen paikalliset vaatimukset. Parhaassa tapauksessa lujuuslaskennan ansiosta voidaan välttyä lukuisien prototyyppien tuottamiselta ja testaamiselta, jotka vievät paljon aikaa ja lisäävät kustannuksia. Kun haluat, että homma tehdään kerralla oikein, ota yhteyttä Enmaciin.

Ota yhteyttä

Laadukasta lujuuslaskentaa Enmacilta

Enmacin tarjoamien lujuuslaskelmien avulla materiaalin käyttömäärä ja materiaalipaksuudet voidaan optimoida asiakkaan liiketoiminnan tehostamiseksi. Kun rakenteiden lujuus varmistetaan jo suunnittelun alkuvaiheessa, voidaan välttyä kalliilta ja jopa vaarallisilta suunnitteluvirheiltä. Enmac on täyden palvelun asiantuntijayritys, joka toteuttaa luotettavasti niin lujuuslaskelmat, dokumentoinnin kuin raportoinninkin. Kaikki laskelmat tehdään tiukkoja laatuvaatimuksia noudattaen ja voimassaolevien standardien mukaisesti. Enmac toteuttaa projektit aina ammattitaidolla ja tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa.

Lujuuslaskenta varmistaa kustannustehokkuuden

FEM-lujuuslaskennan tuloksena syntyy kuvia, jotka näyttävät helposti ja konkreettisesti, mitkä rakenteet tarvitsevat lisää kestävyyttä ja mitkä tukielementit puolestaan ovat tarpeettomia. Enmacin luomat laskelmat toimivat lähtökohtana kustannustehokkaalle, turvalliselle ja kestävälle suunnittelulle. Kun materiaalimenekki on tarkasti tiedossa, voidaan välttyä yllättäviltä lisäkustannuksilta. Enmac on luotettava kumppani, jonka ydinosaamista on asiakkaan prosessien tehostaminen teknisten analyysien ja simulointien avulla. Enmac tekee ammattitaidolla niin rakenne-, stabiliteetti- kuin lämmönsiirtoanalyysitkin.

Tutustu referensseihin

Keskiössä asiakkaan tarpeet

Enmac on joustava ja osaava yhteistyökumppani, jonka tavoitteena on tuottaa lisäarvoa asiakkaan projekteihin. Enmacilta löytyy luovaa ongelmanratkaisukykyä, jonka avulla tarpeisiin löytyy aina optimaalinen ratkaisu. Asiakkaan vaativiin tarpeisiin vastataan vaativilla teknisillä ratkaisuilla.