8.3.2023

Vuoden 2014 aikana Suomen valtiolta rahoituksen kautta konkretisoitunut hanke sai lisäkonkretiaa vuoden 2022 syksyllä Haminassa: uuden nesteytetyn maakaasun terminaali oli saatu kaupalliseen käyttöön. Matkan varrella Hamina LNG Oy on myös etsinyt yhteistyötahoa tulevien suunnitelmien ja laajennustarpeiden varalle. Laajan palvelutarjonnan, suunnittelu- ja projektiosaamisen sekä paikallisuuden vuoksi Enmac valikoitui Hamina LNG:n elinkaarikumppaniksi. Enmac vastaa LNG-terminaalin dokumentaation hallinnasta rakennusprojektin valmistumishetkestä eteenpäin varsinaisen tuotannonaikaisen käytön aikana. Monipuoliset projektinhallinta-, suunnittelu- ja energia- ja ympäristöalan asiantuntijapalvelut ovat oivallinen kattaus LNG-terminaalin kaltaisen kokonaisuuden tukemiseksi.

“Joustava yhteistyö, monipuolinen asiantuntijuus ja nopea reagointikyky muuttuviin ja yllättäviinkin tarpeisiin hektisen projektin aikana ovat muodostuneet tärkeiksi tukipilareiksi projektimme aikana. Myös selkeä yhteistyöhenkilöiden nimeäminen, joihin voi ottaa tarvittaessa nopeastikin yhteyttä, lisää töiden sujuvuutta”, kertoo Hamina LNG Oy:n toimitusjohtaja Tuula Liukko.

Myös Enmacilla on oltu tyytyväisiä alkaneeseen yhteistyöhön. ”On hienoa, että Hamina LNG luottaa tekemiseemme ja voimme tarjota heille osaamistamme ihan päivittäisestä tuesta isompienkin kokonaisuuksien suunnitteluun. Terminaalin toiminnan takaaminen on tärkeää varsinkin nyt viime aikoina muuttuneessa kaasumarkkinatilanteessa”, toteaa Enmacin energia- ja ympäristöyksikön päällikkö Markus Merta.

Haminan LNG-terminaali on kolmannen osapuolen niin kutsuttu open access -terminaali ja Suomen ensimmäinen kansalliseen siirtoverkkoon liitetty LNG-terminaali, jonne toimitetaan maakaasua globaaleilta markkinoilta. Siirtoverkon lisäksi terminaali on kytketty paikalliseen jakeluverkkoon ja terminaalilla on mahdollista lastata ja purkaa laivoja sekä lastata rekkoja. Verkkoliityntöjen myötä Hamina LNG tarjoaa uuden liityntäpisteen Suomen ja Baltian kaasujärjestelmiin. Varastointikapasiteettia terminaalilta löytyy 30 000 m3 verran, ja terminaalin käyttöönoton jälkeen terminaalin syöttökapasiteetti on 4 800 MWh päivässä.

Haminan LNG-terminaali on kolmannen osapuolen niin kutsuttu open access-terminaali ja Suomen ensimmäinen kansalliseen siirtoverkkoon liitetty LNG-terminaali. Enmac vastaa terminaalin dokumentaation hallinnasta rakennusprojektin valmistumishetkestä eteenpäin varsinaisen tuotannonaikaisen käytön aikana.

Uutiset

28.6.2024 Ajankohtaista
25.6.2024 Ajankohtaista
20.6.2024 Ajankohtaista
11.6.2024 Ajankohtaista