18.10.2021

Mitä laserskannaus on?

Laserskannaus on mittaustapa, jolla kohteesta saadaan lasersäteiden avulla tarkka kolmiulotteinen mittatieto koskematta kohteeseen. Laserskannauksesta käytetään myös nimitystä laserkeilaus tai puhekielessä pelkästään keilaus. Lasersäteiden tiheyttä voidaan laitteesta säätää sopivaksi mitattavan kohteen laajuuden, keilauksen käyttötarkoituksen ja tarkkuusvaatimusten mukaan. Kohde keilataan yleensä useasta suunnasta, jolloin saadaan yhtenäinen pistepilvi ja vältytään katvealueilta.

Laserskannauksen laitteet ja käyttökohteet

Laserkeilainlaitteita on olemassa erilaisiin käyttötarkoituksiin. Enmacin laserkeilain on mallia Leica RTC360, joka on ns. maalaserkeilain ja soveltuu erinomaisesti käytettäväksi teollisuuden kohteisiin sisällä ja ulkona. Leica RTC360 laitteen kantama on yhdellä skannauksella 130 m ja mittatarkkuus muuttamia millimetrejä. Laitteen HDR-kuvausjärjestelmän ansiosta voidaan luoda värillisiä, valokuvan tarkkoja pistepilvimalleja.

Leica RTC360

Laserskannausta voidaan hyödyntää lukemattomiin kohteisiin. Tyypillisiä teollisuuden kohteita ovat olemassa olevat laitokset, joista halutaan tarkka 3D-malli eri käyttötarkoituksia varten. Laserskannauksella on mahdollisuus toteuttaa myös laajojen ulkoalueiden keilauksia, joihin parhaiten soveltuu laajan kantaman maalaserkeilaimet tai ilmalaserkeilaus dronen avulla. Pienien kappaleiden tarkkuusskannaukseen on taas olemassa omat laitteet, joilla päästään huippuluokan mittatarkkuuteen mutta laitteen kantama on lyhyt.

Kohteessa tapahtuva laserskannaustyö on olennainen vaihe hyvän pistepilvimallin luomisessa. Tämän jälkeen tietokoneella pystytään pistepilvestä rajaamaan ja käsittelemään kuhunkin käyttötarkoitukseen parhaiten soveltuva malli ja toimittamaan asiakkaalle soveltuvassa formaatissa.

Laserskannauksen hyödyt

Suurimpia laserskannauksen hyötyjä ovat mittatarkkuus, nopeus ja visuaalisuus. Kerran keilattua kohdetta ja siitä koottua pistepilveä voidaan hyödyntää useisiin käyttötarkoituksiin, kuten esimerkiksi muutossuunnitteluun, tilatarkasteluun, virtuaalisen tehdaskierroksen tekemiseen tai vaikka erilaisten ohjeiden laadintaa varten.

Kyseessä voi olla esimerkiksi tarve sijoittaa uusi laite nykyiseen laitokseen, jolloin tilatarkastelu ja tarvittavat muutossuunnitelmat on helppo ja nopea tehdä tarkasti laserskannausta hyödyntäen. Laserkeilattu malli voidaan yhdistää olemassa olevaan 3D-malliin ja laserkeilattuun malliin voidaan mallintaa uusia rakenteita 3D-suunnitteluohjelmistoilla.

Mustavalkoinen pistepilvi
Värillinen pistepilvi
HDR-valokuvamalli