6.8.2021

Modernisoinnilla lisää tehoja ja elinaikaa olemassa oleville laitteille!

Tuotantokoneiden modernisointia harkitessa yrityksen on laadittava investointipäätös, jossa vertaillaan eri vaihtoehtoja. Tämä voi käsittää täysin uuden tuotantolaitteen hankinnan tai nykyisen tuotantolaitteen modernisoinnin ja perushuollon. Investointipäätöksissä onkin syytä ottaa huomioon investoinnin takaisinmaksuaika sekä nykyisen tuotantolaitteen /-laitteiden tehokkuus ja elinikä. Nykyisen laitteen elinikä voidaan mitata esimerkiksi varaosien saatavuudella.

Modernisoinnilla tarkoitetaan toimenpidettä, joka voi lisätä laitteen käyttövarmuutta tai parantaa käyttöominaisuuksia vastaamaan nykyajan tarpeita. Muutoksien syinä voivat olla mm. tuotevaatimukset, energian ja päästöjen vähentäminen tai käyttökokemusten esille tuomat kehitystarpeet ja parannukset, jotka tekninen kehitys on tehnyt mahdolliseksi (esim. automaatio ja konenäkö). Modernisoinniksi voidaan myös mieltää koneen tai laitteen modifiointi, jossa koneen valmistajan mukaista perusmallia modifioidaan omiin tarpeisiin sopivammaksi.

Laitteen peruskorjauksessa laite puretaan peruskomponenttitasolle, jotta osat voidaan tarkastaa ja osille voidaan tehdä kunnostustoimenpiteet. Kuluvat osat uusitaan. Peruskorjaukset suoritetaan projektiluonteisena, jolloin yrityksen on varattava niihin erilliset resurssit yrityksen henkilöstöstä. Tuotemodernisoinnin yhteydessä peruskorjaus tulee suoritettua samalla kertaa.

Enmac on laitemodernisointeihin erikoistunut yritys ja toteutamme modernisointiprojektit alusta loppuun asti ammattitaitoisesti. Tarjoamme kokonaisvaltaista tuotantolaitteen tai linjaston modernisointia projektijohtamista myöten. Hoidamme teknisen määrittelyn, konseptisuunnittelun, varsinaisen suunnitteluun, toimittajien valinnat ja hankinnat sekä asennuksen ja valmistuksen valvonnan. Palveluihimme kuuluvat myös käyttöönottokoulutukset henkilökunnalle. Laite luovutetaan asiakkaalle CE-merkinnällä varustettuna, ja se noudattaa laitteelle asetettuja standardeja sekä turvallisuusmääräyksiä.

Kartonkitehtaan massaosaston laitteiden modernisointi ja siihen liittyvä putkiston uudelleen suunnittelu

Vanhan laitteen modernisointi edellyttää usein tuotannon alasajoa tältä osin. Kokonaan uuden laitteen hankinnassa tuotanto ei pysähdy kuin vaihdon ajaksi. Enmac toteuttaa myös uudet laitteet ja linjastot tarvittaessa avaimet käteen toimituksena.

Uuden tuotantolaitteen tai vanhan tuotantolaitteen modernisoinnin yhteydessä kannattaa toteuttaa myös varaosa- ja huoltosuunnitelmat, jolloin vältytään yllättäviltä tuotannonpysähdyksiltä ja varaosien saatavuusongelmilta.

Vesialueen pohjan tiivistykseen käytettävä poralautta, joka haluttiin modernisoida ja parantaa lautan työturvallisuutta.

Facelift on nopea tapa uudistaa tuotetta!

Facelift, eli ns. kasvojenkohotus voidaan tehdä tuotteelle tai tuotesarjoille. Facelift -muutoksilla perusrakenteita ei muuteta, vaan muutoksilla pyritään ehostamaan tuotteen tai laitteen ulkomuotoja. Faceliftiksi voidaan katsoa myös esimerkiksi huoltoa nopeuttavat muutostyöt, turvallisuutta parantavat komponentit, konenäköön liittyvät parannukset yms.

Onnistunut ”faceliftaus” takaa tuotteelle pidemmän elinkaaren, paremman turvallisuuden ja mahdollisesti teknisesti kehittyneempää teknologiaa liitettäväksi tuotantolaitteeseen.  Facelift -päivitys on varteenotettava vaihtoehto kasvattaa myös laitteiden ja tuotteiden myyntiä.

Faceliftit ja muotoilu kuuluvat Enmacin palvelukategoriaan, kysy rohkeasti lisää!