25.6.2024

Koneturvallisuus on koneiden ja automaatiojärjestelmien suunnittelun, valmistuksen, käytön ja huollon keskeinen tekijä. Koneturvallisuudella ei ainoastaan ehkäistä koneista aiheutuvia vaaroja ja henkilövahinkoja, vaan myös luodaan edellytykset koneiden korkealle laadulle, suorituskyvylle ja käyttömukavuudelle. Koneturvallisuus on investointi, joka maksaa itsensä takaisin.

Koneturvallisuus on haastava ja monipuolinen osa-alue, joka edellyttää koneiden parissa työskenteleviltä laajaa tietämystä ja osaamista. Koneturvallisuuteen liittyvät lainsäädännöt ja standardit ovat jatkuvassa muutoksessa, ja niiden seuraaminen ja soveltaminen vaatii asiantuntemusta. Koneturvallisuus vaatii myös systemaattista riskienhallintaa sekä uusien teknologioiden ja ratkaisujen hyödyntämistä.

Koneturvallisuuden avainhenkilömme ovat koulutettuja koneturvallisuuden ammattilaisia, jotka hallitsevat turvallisuuden eri osa-alueet ja pystyvät viemään niitä käytäntöön. He ovat koneturvallisuuden edelläkävijöitä, jotka seuraavat alansa kehitystä ja uusimpia innovaatioita. Enmacissa koneturvallisuusasiantuntijoina sekä kouluttajina toimivat:

Katri Laine, Projektipäällikkö, Koneturvallisuusmestari (Kiwa Inspecta)
Atte Hakala, Pääsuunnittelija, Koneturvallisuusasiantuntija (Kiwa Inspecta)
Joonas Pöllänen, Sähkösuunnittelija, koneiden turvalaitteet

 

Uutiset

28.6.2024 Ajankohtaista
20.6.2024 Ajankohtaista
11.6.2024 Ajankohtaista
10.6.2024 Ajankohtaista