22.4.2020

Enmac Oy suunnittelee ja toimittaa räätälöityjä kappaletavaran automaatiojärjestelmiä kattavalla ja ammattitaitoisella kokemuksella. Asiakastarpeen mukainen käyttökohteeseen suunniteltu automaatiojärjestelmä täyttää työturvallisuudelle asetetut vaatimukset. Toimittamamme järjestelmät ovat aina CE-merkittyjä ja voimassa olevien standardien mukaisia.

Kappaletavara-automaatiojärjestelmät koostuvat erilaisista kokonaisuuksista, joita ovat mm. kääntöpöydät, nostopöydät, rullakuljettimet, hihnakuljettimet, ketjukuljettimet, robottisolut, korkeavarastot. Kaikki projektimme toteutetaan sertifioidun laatujärjestelmämme prosessien mukaisesti lähtökohtana tuotteiden laadukkuus ja turvallisuus.

Asiakastarpeeseen räätälöitävien järjestelmien suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan työvaiheiden ja -ympäristön asettamat erityisvaatimukset eri käyttökohteissa, esimerkiksi ATEX-tilojen tuomat erikoisvaatimukset.

Kappaletavara-automaatiojärjestelmän toimitukseen sisältyvät sähkösuunnittelu, sovellussuunnittelu, keskusvalmistus, asiakkaan luona tehtävät sähköasennukset, asennusvalvonta, käyttöönotto ja käyttäjäkoulutus. Automaatiojärjestelmä on helposti hankittavissa yhtenä hallittavana kokonaisuutena.

Kappaletavara-automaatio toimitukset:

Räätälöidyt kappaletavara-automaatiojärjestelmät suunnitellaan ja toimitetaan käyttöönottovalmiina suoraan asiakkaalle. Toimitettavalle järjestelmälle laaditaan käyttökohteen mukainen vaatimusmäärittely, jonka perusteella suoritetaan tekninen järjestelmän konseptointi.  Konseptointiin perustuen toteutamme suunnittelun ja asennuspiirustuksien laadinnan. Valvomme valmistuksen ja testauksen oikeellisuutta tuotteidemme laadun varmistamiseksi. Järjestelmien toimitus sisältää CE-merkinnälle vaadittavat dokumentit, kuten käyttö- ja huolto-ohjeet, riskien arvioinnin ja käyttökoulutuksen.

Käytössä olevat kappaletavara automaatiojärjestelmät:

Palveluihimme kuuluvat myös jo käytössä olevien järjestelmien uudelleen modernisointi ja automatisointi, sisältäen turvallistamissuunnittelun ja dokumentaation päivitykset.

Asiantuntijapalvelut kappaletavara automaatiojärjestelmiin:

Konsultointipalveluina tarjoamme lisäksi erillistä järjestelmien asennusvalvontaa ja Site-Manager palvelua.

Asiantuntijoillamme on pitkäaikainen ja laaja kokemus tarjoamistamme palvelukokonaisuuksista, joka muodostuu useamman teollisuusalan kappaletavaran hallinnasta.

Uutiset

11.6.2024 Ajankohtaista
10.6.2024 Ajankohtaista