3.7.2020

Mitä räätälöity järjestelmä- tai laitetoimitus tarkoittaa?

Räätälöidyillä järjestelmillä tai laitteilla tarkoitetaan asiakkaan tarpeeseen suunniteltua ja valmistettua konejärjestelmää. Konejärjestelmä voi olla järjestelmä, laitos, laite, kone, koje, rakenneryhmä tai osa. Tietyillä aloilla on eri termejä laitteille, mutta termiä ”kone” tai ”laite” voidaan käyttää melko laajassa merkityksessä. Enmac on erikoistunut jo yli 35-vuoden ajan suunnittelemaan erilaisia koneita ja laitteita, lisäksi koneiden toimituksista on kokemusta jo kymmenen vuoden ajalta. Katso alta esimerkkivideo.

Järjestelmätoimitukselle on useita eri termejä, kuten EPC (Engineering, Procurement, and construction), LSTK (Lump Sum Turn Key) ja EPIC (Engineering, Procurement, Installation & Commissioning). Ylätasolla ne tarkoittavat että asiakas saa järjestelmän toimitettuna kokonaisuutena sisältäen suunnittelu, valmistamisen sekä asennuksen tai käyttöönoton.

Laitetoimitus siis tarkoittaa että autamme alussa asiakkaitamme määrittelemään minkälaiset laitteen he tarvitsevat. Tämän pohjalta Enmac tekee suunnitelmat ja tarvittavat lujuustarkastelut, hankkii alihankintakumppaneiltaan sähköautomaatiosuunnittelun sekä mahdolliset ohjelmoinnin, kilpailuttaa soveltuvilta konepajoilta valmistuksen, valvoo ja johtaa valmistuksen, tekee tarvittavan testauksen, varustelee laitteen, toimittaa sen määräpaikkaan määräaikana ja tarvittaessa tekee asennuksen sekä käyttöönoton ja lopputestauksen. Laitetoimitusten toimituslaajuus sovitaan etukäteen tapauskohtaisesti.

Valmistuksen osalta jokaisen konepajan konekanta ja osaaminen on viritetty tietynlaista tuotantoa varten. Tästä syystä on oleellista riippumattomasti valita valmistukseen sopivin ja tehokkain valmistuskumppani. Enmacilla on laaja kymmenien vuosien aikana muodostunut verkosto koti- ja ulkomaisten konepajojen ja komponenttitoimittajien kanssa. Vaativat hankkeet esimerkiksi ydinteknisiin laitteisiin liittyen mahdollistavat että osaamme viestiä ja määritellä valmistuksen vaatimukset koko alihankkijaverkostolle. Verkostomallin hyötyjä on muun muassa tuotannon skaalautuvuus; pystymme toteuttamaan suuria projekteja jakamalla tuotannon eri toimijoille. Suomen kokoisen maan voima piilee osaltaan yritysten yhteistyössä eli verkostoissa. Liittämällä yhteen suomalaisissa yrityksissä olevaa osaamista voimme kilpailla osaamisessa, kapasiteetissa ja laadussa kenen kanssa tahansa. Mikäli haluat juuri sinun vaatimuksia vastaavan laitteet, ota yhteyttä Enmaciin.

Mitkä ovat avaimet käteen tai turnkey-toimituksen hyödyt?

Enmacin asiakkaat haluavat yhä enemmän avaimet käteen toimituksia. Me Enmacissa olemme vastanneet tähän tarpeeseen. Suurimpia hyötyjä on se että asiakkaamme voivat tilata yhdeltä toimittajalta, yksillä vastuilla ja yhdellä sopimuksella laitteen jota ei vielä ole olemassa. Suunnittelemme ja toteutamme juuri kyseiseen tarpeeseen sopivan koneen jossa tehokkuus, tekniikka ja käytettävä teknologia parhaiten vastaavat tarvetta.

Asiakkaalle tästä seuraa se etu, että he voivat keskittyä ydinbusinekseensä ja –osaamiseen. Enmac hoitaa suunnittelun lisäksi dokumentaation, valmistuksen, rahdit, käyttöönoton ja testauksen. Asiakkailla ei ole tarvetta pitää laajaa hankinta ja projektinjohtoresurssia yllä pelkkien laitetoimitusten takia.

Asiakkaillamme on myös tilanteita jossa he joutuvat toimittamaan jonkin laitteen joka ei suoraan kuulu heidän osaamisalueeseensa mutta se on toimitettava osana suurempaa kokonaisuutta. Tällaisesta esimerkki voi olla laitostoimituksen yhteydessä tehtävä nostoapuvälineen toimitus. Asiakkaan pääbusiness on laitosten toimitus. Saadakseen laitoksen rakennettua se vaatii räätälöityjä nostoapuvälineitä. Enmac voi tässä tilanteessa luoda lisäarvoa toimittamalla nostoapuvälineet jolloin asiakas voi keskittyä itse laitosprojektin toteutukseen.

Enmac voi myös toimittaa laitteita Private Label-mallilla. Tällöin Enmac on toimittaja mutta tuote on brändätty täysin asiakkaan muun tuotannon mukaan. Tuotteen myynti voi kanavoitua asiakkaan myyntikanavan kautta, jolloin asiakkaamme voi tarjota laajempaa palvelua omille asiakkailleen oman tuotannon häiriintymättä.

Enmacin kokonaistoimituksen avulla asiakkaamme välttää myös eri toimijoiden (kuten suunnittelijan ja valmistavan yrityksen) väliset rajapintahaasteet, koska Enmac vastaa projektin läpimenosta.

Minkälaisia laitteita Enmac toimittaa?

Enmac on mekaniikkaan erikoistunut asiantuntijayritys. Tästä syystä toimittamamme laitteet usein sisältävät mekaanisia rakenneosia. Koska suunnittelemme laitteet kuhunkin projektiin, emme ole toimialariippuvainen vaan pystymme toimittamaan laitteita monelle eri toimialalle. Yleisimmin olemme toimittaneet laitteita teknologiateollisuuteen kuten malmin- ja metallinjalostukseen, valmistavaan teollisuuteen, erikoisnostoihin, merenkulkuun tai logistiikka-alalle.

Tutustu referensseihin

Alla olevassa videossa esimerkki kokonaistoimituksestamme. Kyseisessä projektissa suunniteltiin neljä robottisolua maailman suurimpien sähköisten autolauttojen lataukseen. Enmacin toimituskokonaisuus oli kaksi robottisolua Ruotsiin ja kaksi Tanskaan. Lisäksi toimitettiin yhteensä neljä laivamoduulia kahteen alukseen. Toimituksen lisäksi Enmac oli käyttöönottamassa ja testaamassa järjestelmää.

Esimerkkejä toimitetuista laitteista

Olemme toimittaneet jo yli 50 kappaletta putoamissuojia. Putoamissuoja on työturvallisuutta ja tehokkuutta parantava laite nesteiden ja kaasujen korkeapurkupaikoille. Putoamissuoja täyttää hoitotasostandardin vaatimukset ja on räätälöitävissä lähes kaikkiin kohteisiin. Alla video.

Enmac toimittaa räätälöityjä robottisoluja joista esimerkkinä kehittämämme ja toimittamamme renkaan valmistuksessa käytettävä robottisolu. Tässä projektissa asiakkaallamme oli kehitetty tuote mutta heillä ei ollut sille valmistusmenetelmää tai laitteita. Me Enmacissa kehitimme tuotantomenetelmän, valmistimme laitteen ja kävimme käyttöönottamassa sen Kiinassa.

Asiakkaillamme on usein tarve räätälöidyille nostoapuvälineille. Usein nostettavat taakat ovat hankalan mallisia, erityisen raskaita, niitä pitää kääntää nosto yhteydessä tai niissä on jotain muita erityispiirteitä jotka estävät kaupallisten valmiiden nostoapuvälineiden käytön.

Toimitettavat laitteet suunnitellaan siten että ne ovat soveltuvia kyseiseen tehtävään. Tällöin usein yksinkertainen ratkaisu on tehokkain ja Enmac toimittaa paljon myös mekaanisia laitteita yksinkertaisilla sähkökäytöillä tai hydraulisilla toimilaitteilla. Esimerkki tällaisesta laitteesta alla.

Olemme toimittaneet laitteita esimerkiksi seuraaville asiakkaille:

Pyydä tarjous

Uutiset

11.6.2024 Ajankohtaista
10.6.2024 Ajankohtaista