1.11.2023

Enmac on toteuttanut useita kymmeniä suunnitteluprojekteja kemikaalien lastaus- ja purkupaikoille teollisuuteen ja nesteterminaaleihin. Suunnitteluprojektien rinnalla Enmac on kehittänyt myös omia tuotteita kemikaalien lastaus- ja purkupaikoille.

 

Enmac on toimittanut putoamissuojia vuodesta 2014 alkaen useille eri asiakkaille vaativiin kohteisiin. Vuonna 2021 Enmac toi markkinoille myös lastaus- ja purkuvarret. Omien tuotteiden avulla Enmac pystyy tarjoamaan asiakaskohtaiset ratkaisut suunnittelusta toteutukseen, kustannustehokkaasti ja avaimet käteen -periaatteella. Yhtenä kokonaisuutena suunnitellut osaratkaisut toimivat myös saumattomasti yhteen.

 

”Lastaus- ja purkupaikkojen turvallisuuteen ollaan yrityksissä valmiita panostamaan ja nykyään me pystymme toteuttamaan kokonaistoimituksena, vaikka koko lastaus- tai purkupaikan sisältäen kaikki laitteet, rakenteet ja ohjausjärjestelmät”, kertoo Enmacin Kotkan-toimipisteen johtaja Jyri Halkola.

 

Enmac on laajentanut suunnittelu- ja asiantuntijaosaamista laitos- ja laitesuunnittelun lisäksi kemikaaliturvallisuuteen. Tarjonta on laajentunut kemikaalien käsittelyn ja vuotojen hallinnan suunnittelusta riskien tunnistamiseen ja vaarojen arviointeihin sekä sammutus- ja suojausjärjestelmiä vaativien kemikaalivarastojen suunnitteluun.

Advario Finland Oy, Enmacin putoamissuojarakenne

”Asiakkaamme ovat valveutuneita niin työturvallisuuden kuin myös ympäristönsuojelun kannalta. Siksi projekteissa on tärkeää ottaa nämä seikat huomioon, kustannustehokkuus huomioiden. Meidän tehtävämme onkin tarjota laatikon ulkopuolista ajattelua sekä näkemystä muutosprosessiin, millä varmistetaan vaatimustenmukainen sekä toimiva loppuratkaisu”, lisää Ympäristö ja energia-yksikön päällikkö Markus Merta.

 

Enmac toimitti Advario Finland Oy:n Mussalon terminaaliin putoamissuojat sekä lastaus- ja purkuvarret mäntyöljyn autolastaukseen ja junapurkupaikoille. Advario Finland Oy:n kunnossapito- ja suunnittelupäällikkö Olli Mannisen mukaan Enmac valikoitui toimittajaksi, koska Enmac pystyi ottamaan heidän toiveensa huomioon laitteiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Lisäksi heillä oli entuudestaankin hyviä kokemuksia Enmacin putoamissuojista.

 

”Työturvallisuus on Advariolla erityisen tärkeä asia ja tavoitteena on nolla tapaturmaa. Nyt mäntyöljyn lastaus- ja purkupaikat täyttävät Advarion työturvallisuus- ja ergonomiavaatimukset”, lisää Manninen. Enmacin projektipäällikön Tuomo Kanervan mukaan vallitseva komponentti- ja raaka-ainepula aiheutti ylimääräistä aikataulupainetta nopeatempoisessa projektissa. Siitä huolimatta kaikki saatiin järjestymään hyvässä yhteistyössä asiakkaan ja kattavan tavarantoimittajaverkoston kanssa ja projekti valmistui aikataulussa.