9.4.2020

Cost Cutting-tuotekehitysprojektin tavoitteena on vaikuttaa tuotteen kustannusrakenteeseen, jolloin tuotekohtaista kannattavuutta voidaan parantaa.

Toisaalta tiukassa kilpailutilanteessa markkina saattaa määritellä tuotteen myyntihinnan tasolle, joka tuotteen nykyisellä omakustannushinnalla ei enää muodosta yritykselle kannattavaa liiketoimintaa. Cost Cutting-projektissa tuotteen kustannusrakenne ja sen muodostuminen analysoidaan laaja-alaisesti. Projekti tuottaa ehdotukset, joiden toteuttamisella nähdään olevan suurin kustannussäästöpotentiaali.

Enmacin palvelut

Enmac Oy:n tuotekehityksen palveluvalikoimaan kuuluvat kaikki tarvittavat palvelut Cost Cutting-tuotekehitysprojektien toteuttamiseen. Vaatimusmäärittelyillä, Business Case-studeilla ja muilla analyysitavoilla voimme määrittää tuotteen potentiaalisille asiakkaille tärkeimmät ominaisuudet, niiden vaikutus kustannusrakenteeseen sekä ominaisuuksien järkevän teknologisen toteutustavan.

Suunnittelijoillamme ja asiantuntijoillamme on ammattitaito ja osaaminen tuotteen kustannusrakenteen analysointiin sekä tieto suunnitteluvalintojen ja -yksityiskohtien vaikutuksesta tuotteen valmistuskustannukseen. Yhteistyössä laajankumppaniverkostomme kanssa pystymme määrittämään vaihtoehtoisia materiaali-, valmistus-, komponentti- ja kokoonpanoratkaisuja, joilla on tuoterakenne, kustannukset ja asiakkaan edellyttämien ominaisuuksien arvostus kytketään toisiinsa.

Cost cutting -tuotekehitysprojektin toteutus

Koska projektin tärkeimpänä tavoitteena on vaikuttaa tuotteelle muodostuvaan tuotekustannukseen, tärkeimpänä lähtötietona Cost Cutting-projektille on omakustannushinnan muodostuminen. Tuotekustannuksen muodostumista on analysoitava riittävän monella tasolla ja laajasti, jotta tuotteen tuotekustannuksen optimoinnin vaikutus voidaan nähdä oikeasti yrityksen liiketoiminnassa.

Pieniin yksityiskohtiin vaikuttamisen panostus saattaa muodostua saavutettuja säästöjä suuremmiksi. Analyysi on siis aloitettava yritys- tai tehdastasolta, jossa kerätään tieto hallinto ja yhteisistä resurssikustannuksista. Tehdastasolta siirrytään tuotetason kustannuksiin, jossa tehdään valinnat sekä tavoitteet uustuote-, ylläpitosuunnittelu- ja tuotetukialueilla. Tuotetasolta seuraava taso on eräkohtaiset kustannukset, joihin vaikuttavat ostotilaukset, komponentit sekä käytettävissä oleva konekanta ja niiden asetukset. Alimpana tasona on yksikkökustannukset, joita ovat materiaalit, raaka-aineet ja välitön työ.

Kustannusten muodostumisen selvittämisen lisäksi yhtä tärkeää on selvittää tuotteen potentiaalisen asiakkaan arvostus eli mitkä tuotteen ominaisuuksissa on oikeasti asiakkaalle tärkeitä. Tätä tietoa voidaan kerätä erilaisilla kyselyillä ja tuotteen valmistajan asiakasrajapinnasta, näitä tietoja on varmasti myös historiatietona kertynyt yritykselle.

Asiakkaan arvostuksen sitoutumista tuotteen rakenteeseen (QFD) voidaan selvittää omalla analyysillään ja vertaamalla omakustannuksen muodostumista näiden tuoteominaisuuksien QFD-tuloksiin saadaan tulokseksi Value Index, jolla tuotteesta voidaan suoraan karsia ominaisuuksia, joilla on vaikutus kustannukseen, mutta ei asiakasarvostusta.

Kun tiedossa on tuotekustannus ja asiakkaan arvostus tuotteen ominaisuuksia kohtaan, hylätään tuoterakenteesta ominaisuudet, joilla suurimmalle osalle asiakaista ei ole merkitystä. Luodaan siis tuotteen perusrakenne ja mikäli tuotteen hylätyissä ominaisuuksissa tunnistetaan jonkin asiakasryhmän kannalta kriittisiä ominaisuuksia, nämä luokitellaan optioiksi.

Tuoterakenne jaetaan soveltuvan ryhmittelyn mukaiseen kustannusrakenteeseen, jolloin voidaan tunnistaa suurimman kustannuksen sisältävät osa-alueet ja potentiaali tehdä kustannussäästöä osa-alueella. Osa-alueita voivat olla esimerkiksi: komponenttivalmistus (tuotantomenetelmät, työvoimavaltaisuus, materiaalivalinnat), ostokomponentit (hankintaprosessin tehostaminen), kokoonpanoaika (modulaarisuus, offloading, toimintojen yhdistäminen/ osien lukumäärän pienentämien). Tunnistamisen jälkeen suurimman säästöpotentiaalin osa-alueille tehdään ideointeja, muutossuunnitteluehdotuksia ja selvityksiä, joiden tulokset esitellään lopuksi asiakkaalle.

Enmac avustaa asiakkaitaan projektin toteuttamissa lähtötietojen keräämisestä, tuotekehityssuunnitteluun ja raportoitujen tulosten esittelystä, muutokset toteuttavaan detaljisuunnitteluun. Cost Cutting-projekti ei siis jää pelkäksi mahdollisuuksien kartoittamiseksi, vaan autamme viemään löydetyn kustannussäästöpotentiaalin osaksi tuotetta ja asiakasyrityksen toimintamallia.