Enmac Oy

Tietosuojaseloste

Enmac Oy:n asiakasrekisterin tietosuojaseloste – lataa PDF
Enmac Oy:n markkinointirekisterin tietosuojaseloste – lataa PDF

Enmac Oy:n asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Päivitetty 24.9.2020

Enmac kerää asiakastietorekisteriinsä tietoja asiakkaista yhteydenpitoa ja viestintää sekä asiakassuhteen hoitamista varten.

1. Asiakastietorekisterin pitäjä

Enmac Oy
Yliopistonkatu 60 A, 33100 Tampere, p. 03 2529111.
Y-tunnus: 1978796-6

2. Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

Sampo Siuko, sampo.siuko(at)enmac.fi.

3. Henkilötietorekisterin nimi

Enmac Oy:n asiakastietorekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Enmac Oy käyttää asiakastietorekisterin tietoja asiakasyhteydenpitoon ja viestintään sekä asiakassuhteen hoitamiseen.

5. Asiakastietorekisterin tietosisältö

Tietosisältö kattaa asiakkaalta itseltään saadut tiedot

– Yrityksen nimi,
– Yhteystiedot
– Y-tunnus
– Yhteyshenkilöt (kaupallinen, tekninen, laskutus)
– Yhteyshenkilöiden tiedot: nimi, sähköposti, työpuhelin, titteli/vastuualue, kieli
– Laskutustiedot

Asiakas on vastuussa tietojen oikeellisuudesta ja niiden päivittämisestä tarpeen mukaan. Jatkuva, automaattisesti keräytyvä tietosisältö käsittää historian tehdyistä tarjouksista, kaupoista, projekteista sekä niihin liittyvistä yhteydenpidoista. Kolmansilta osapuolilta hankittava tieto voi käsittää luottotietoja tai muita vastaavia, joita kolmannet osapuolet tuottavat yleisinä yritystietopalveluina. Tarkistuksia voidaan tehdä myös yleisistä julkishallinnon lähteistä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastietorekisterin tiedot saadaan asiakassuhteen kautta.

7. Tietojen luovuttaminen

Asiakastietorekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Enmac Oy suhtautuu vakavasti henkilötietojen salassapidon turvaamiseen. Käytämme hallinnollisia, fyysisiä ja elektronisia toimenpiteitä tietojen suojaamiseksi luvattomalta käytöltä. Asiakastietorekisterin tiedot ovat tallennettuina tietokantaan, jota ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämällä. Tietokanta on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa, joihin pääsevät vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt. Enmac ei koskaan luovuta, myy tai vaihda asiakastietorekisterin tietoja markkinointitarkoituksiin Enmacin ulkopuolelle. Vaikka pyrimme varmistamaan henkilötietojen eheyden, ja turvallisuuden, emme voi taata, että käytetyt turvatoimet estävät kolmansia osapuolia ja niin kutsuttuja hakkereita pääsemästä käsiksi henkilötietoihin laittomasti. Ilmoitamme rekisteröidyille lain vaatimalla tavalla kaikista salassapitoon tai eheyteen liittyvistä rikkomuksista tarkoituksenmukaiseen aikaan ja ilman kohtuutonta viivettä.

Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot hävitämme asiaankuuluvalla tavalla. Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan, kun se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoituksen toteuttamiseksi. Kirjanpitolain tai muun soveltuvan lain velvoitteista johtuen tietoja voidaan joutua säilyttämään edellä mainittua ajanjaksoa pidempään.

9. Rekisteröidyn kielto-oikeus suoramarkkinointiin

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramarkkinointia tai markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti.

10. Rekisteröidyn tarkastusoikeus ja oikeus tietojen oikaisuun

Rekisteröidyllä on soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti oikeus saada tieto henkilötietojensa käsittelystä, sekä oikeus pyytää rekisteristämme henkilötietonsa nähtäväksi. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tai epätarkan tiedon oikaisua.

12. Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa poistamista asiakastietorekisteristä lukuun ottamatta seuraavia tilanteita:

-asiakkaalla on käynnissä oleva asia Enmacin kanssa
-asiakkaalla on avoin hanke Enmacin kanssa
-asiakkaalla on maksamatonta velkaa Enmacille

jos asiakas on käyttänyt väärin tai epäillään käyttäneen väärin Enmacin palveluja viimeisen neljän vuoden aikana.

13. Toimintaohjeet:

– Koskien henkilötietojen tarkistus-, oikaisu- ja/tai poistamispyyntöjä, ota ensin henkilökohtaisesti yhteyttä Enmac Oy:n asiakasrekisterin yhteyshenkilöön.

– Sovi tarvittaessa tapaamisaika käsittelyä varten. Mahdollisessa tapaamisessa käsitellään pyyntöön liittyvät asiat.

– Enmac Oy:llä on oikeus kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

14. Tietosuojakäytännön päivittäminen

Enmac päivittää tietosuojakäytäntöä tarvittaessa. Viimeisin versio on aina nähtävillä Enmacin nettisivuilla.

Enmac Oy:n markkinointirekisterin tietosuojaseloste

Päivitetty 24.5.2018

Enmac kerää markkinointirekisteriinsä tietoja henkilöistä asiakassuhteiden hoitamista ja viestintää sekä markkinointitarkoitusta varten.

1. Asiakastietorekisterin pitäjä

Enmac Oy
Yliopistonkatu 60 A, 33100 Tampere, p. 03 2529111.
Y-tunnus: 1978796-6

2. Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

Sampo Siuko, sampo.siuko(at)enmac.fi.

3. Henkilötietorekisterin nimi

Enmac Oy:n markkinointirekisteri. Käsittelemme rekisterissä asiakkaidemme, potentiaalisten asiakkaidemme sekä yhteistyökumppaneidemme ja näiden edustajien henkilötietoja.

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Enmac Oy käyttää markkinointirekisterin tietoja asiakassuhteiden hoitamiseen ja viestintään sekä markkinointitarkoituksiin. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on oikeutetut intressimme ylläpitää liikesuhteita sekä markkinoida ja viestiä tuotteistamme ja palveluistamme. Lähetämme rekisteröidyille myös suoramarkkinointikirjeitä, jotka rekisteröity voi halutessaan kieltää. Käsittelemme henkilötietoja sovellettavan lainsäädännön ja yleisen tietosuojasäädöksen (GDPR) mukaisesti.

5. Markkinointirekisterin tietosisältö

Keräämme henkilöiden nimi-, sähköposti- ja muita heidän jättämiään tietoja. Evästeiden avulla saamme verkkosivuiltamme vierailijoista mitattavia tietoja, joita hyödynnämme esimerkiksi suunnitellessamme markkinointiamme. Tavoitteenamme on näin kohdentaa viestintäämme mahdollisimman osuvasti. Rekisteröidystä voidaan tallentaa seuraavia tietoja:

– Henkilön nimi,
– Henkilön edustama yritys
– Sähköposti

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Markkinointirekisterin tiedot kerätään pääasiassa henkilöltä itseltään. Tietoja saadaan myös Enmac Oy:n verkkosivuilta (yhteydenottolomake ja tarjouspyyntölomake). Muita tietolähteitä ovat erilaiset asiakas- ja yhteystyökontaktit sekä henkilökohtainen myyntityö. Seuraamme myös evästeitä ja vierailu nettisivuillamme jättää jäljen, IP-osoitteen Henkilötietoja voidaan joskus ostaa kertaluonteiseen markkinointikäyttöön myös ulkopuolisista rekistereistä.

7. Tietojen luovuttaminen

Markkinointirekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Enmac Oy suhtautuu vakavasti henkilötietojen salassapidon turvaamiseen. Käytämme hallinnollisia, fyysisiä ja elektronisia toimenpiteitä tietojen suojaamiseksi luvattomalta käytöltä. Markkinointirekisterin tiedot ovat tallennettuina tietokantaan, jota ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämällä. Tietokanta on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa, joihin pääsevät vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt. Enmac ei koskaan luovuta, myy tai vaihda markkinointirekisterin tietoja markkinointitarkoituksiin Enmacin ulkopuolelle. Vaikka pyrimme varmistamaan henkilötietojen eheyden, ja turvallisuuden, emme voi taata, että käytetyt turvatoimet estävät kolmansia osapuolia ja niin kutsuttuja hakkereita pääsemästä käsiksi henkilötietoihin laittomasti. Ilmoitamme rekisteröidyille lain vaatimalla tavalla kaikista salassapitoon tai eheyteen liittyvistä rikkomuksista tarkoituksenmukaiseen aikaan ja ilman kohtuutonta viivettä.

Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot hävitämme asiaankuuluvalla tavalla. Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan, kun se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoituksen toteuttamiseksi. Kirjanpitolain tai muun soveltuvan lain velvoitteista johtuen tietoja voidaan joutua säilyttämään edellä mainittua ajanjaksoa pidempään.

9. Rekisteröidyn kielto-oikeus suoramarkkinointiin

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramarkkinointia tai markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti.

10. Rekisteröidyn tarkastusoikeus ja oikeus tietojen oikaisuun

Rekisteröidyllä on soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti oikeus saada tieto henkilötietojensa käsittelystä, sekä oikeus pyytää rekisteristämme henkilötietonsa nähtäväksi. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tai epätarkan tiedon oikaisua.

12. Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa poistamista markkinointirekisteristä.

13. Toimintaohjeet:

– Koskien henkilötietojen tarkistus-, oikaisu- ja/tai poistamispyyntöjä, ota yhteyttä Enmac Oy:n asiakasrekisterin yhteyshenkilöön.

14. Tietosuojakäytännön päivittäminen

Enmac päivittää tietosuojakäytäntöä tarvittaessa. Viimeisin versio on aina nähtävillä Enmacin nettisivuilla.

23 helmikuun, 2023 • Ajankohtaista
19 syyskuun, 2022 • Ajankohtaista
19 syyskuun, 2022 • Ajankohtaista
14 kesäkuun, 2022 • Ajankohtaista