Haaste:

Ydinvoimalan turbiinimodernisoinnin osaprojektiin, takaiskuventtiilien uusimiseen, tarvittiin projektipäällikkö. Projekti oli suoritettava täsmällisesti aikataulussa pysyen, sillä voimalan ylösajon viivästymisestä aiheutuvat tuotannonmenetyskustannukset voivat nousta yhdessä vuorokaudessa huoltoprojektin kokonaiskustannuksia suuremmiksi.

Ratkaisu:

Enmac lähetti paikalle projektipäällikön, joka huolehti ydinvoimalan turbiineissa sijaitsevien, halkaisijaltaan suurimmillaan metrin kokoisten väliottojen takaiskuventtiilien uusimisprojekin sujuvuudesta. Projektinhallinta tehtiin ydinvoimalaprojektien erittäin tiukkoja laatuvaatimuksia noudattaen.

Tulos:

Laadukkaan projektinjohdon ansiosta projekti pysyi suunnitellun mukaisena ja valmistui täsmällisesti aikataulussa, sillä projektin eri vaiheissa valvonta toimi ja ongelmakohtiin reagoitiin ripeästi ja etupainotteisesti. Projektille suunnittelussa asetetut tavoitteet saavutettiin ja budjetointi onnistui.