Haaste:

Suunnitella laitoslaajennus pohjavesialueella siten, että uusi laitos täyttää viranomaisvaatimukset kemikaalien käsittelyn ja etenkin kemikaalivuotojen hallinnan näkökulmasta.

Ratkaisu:

Enmac selvitti vuotojen hallinnan toteutusperiaatteet, joilla pohjavesialueen vaatima kaksoispidätys voidaan toteuttaa kustannustehokkaasti laitoslaajennuksen yhteydessä. Lisäksi Enmac teki esisuunnitteluaineiston kemikaalin lastauspaikasta.

Palveluun liittyviä referenssejä