Haaste

Asiakkaalla oli tarve uusia varastosäiliö. Lisäksi oli tarve suunnitella säiliön uusintaa varten korvaava ratkaisu putkisillalle, joka oli kannakoituna uusittavan säiliön päälle

Ratkaisu

Kävimme laserkeilaamassa kohteen laajasti ja keilausmateriaalista muodostettiin pistepilvi. Pistepilveä käytettiin apuna suunniteltaessa uusi säiliö sekä tarvittavat väliaikaiset rakenteet olemassa oleville putkille työmaata varten