Haaste:

Tarpeena oli nostoapuväline, jonka avulla 250 tonnia painava tuuliturbiini voidaan nostaa 125 metrin korkeuteen.

Ratkaisu:

Enmac kehitti laitteen käyttäen kuormituksia tasaavaa levyrakennetta. Lujuustarkastelut ja CE-dokumentointi tehtiin nostoapuvälinestandardin (SFS-EN 13155) mukaisesti.

Tulos:

Nostoapuväline, joka täyttää erityisen korkeat vaatimukset.