Haaste:

250 tonnia painavan tuuliturbiinin kuljettaminen maalla ja merellä.

Ratkaisu:

Enmac kehitti lujia teräksiä ja kotelorakennetta hyödyntämällä mahdollisimman kevyen kuljetusrungon tuuliturbiinille.

Tulos:

Kevyin mahdollinen tavoitekokoa, -painoa ja -lujuutta vastaava kuljetusalusta suurelle tuuliturbiinille.