Haaste:

Selvittää tehdasalueen potentiaalisimmat hukkaenergian lähteet sekä hukkalämmön hyödyntämispotentiaali kaupungin kaukolämpöverkossa.

Ratkaisu:

Enmacin selvitystyö sisälsi potentiaalisten energianlähteiden analysoinnin tehtaan henkilökunnan kanssa. Tämän jälkeen tehtiin teknis-taloudellinen analyysi hyödyntämisen vaatimista investoinneista sekä investoinnin kannattavuudesta kaukolämpöyhtiölle.

Palveluun liittyviä referenssejä