Haaste:

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitusluolaan tuli kehittää laite, jolla voidaan turvallisesti ja tarvittavalla nopeudella latoa savesta puristettuja tunnelin täyttölohkoja loppusijoitustunneleihin syvällä maan alla. Suunnittelussa tuli huomioida asennustarkkuuden, laadunvalvonnan sekä turvallisuuden lisäksi luolan sijainti noin 400 metrin syvyydessä: ympäristöolosuhteet ja tunnelin ahtaus, samoin kuin mahdolliset muutokset esimerkiksi lohkojen täyttökuviossa.

Ratkaisu:

Enmac kehitti käsittelymenetelmän ja siihen perustuvan laitekonseptin huomioiden tuotekehityksen reunaehdot, joita olivat täyttölohkojen suunniteltu koko, täytön nopeus sekä tunnelin mitat ja rakenne. Tuotekehityksen seurauksena syntyi lähes kokonaan sähkömekaaninen laite. Enmac toimi suunnittelun lisäksi myös prototyypin valmistuksenvalvojana ja osallistuu prototyypin testaukseen.

Tulos:

Lähes kokonaan sähkömekaaninen, mobiiliohjattavan laitteen prototyyppi. Prototyypin perusteella rakennettava laite otetaan käyttöön tulevaisuudessa, kun ydinvoimaloiden käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituskapselit sijoitetaan kallioperään.