Haaste:

Savukaasupesurin ja sen piippukanavien suunnittelua ja valmistusta varten tarvittiin lujuuslaskelmat.

Ratkaisu:

Enmac toteutti lujuuslaskelmat ja raportoinnin. Lopputuotteeseen tarvittava materiaalin käyttömäärä ja materiaalipaksuudet optimoitiin FEM-lujuuslaskennan avulla.

Tulos:

FEM-lujuuslaskelmien ja raportoinnin avulla asiakas pystyi valmistamaan entistä turvallisemman savukaasupesurin kustannustehokkaasti materiaalimenekkinsä optimoiden.