Haaste

Asiakkaan terminaalissa oli tarve uusia vanhat lastausvarret nykyaikaisiin. Uudet lastausvarret hankittiin parantamaan varsien käytettävyyttä ja työergonomiaa, mutta myös sujuvoittamaan lastaus- ja purkuprosesseja. Lisäksi uudet lastausvarret tehostavat polttoaineiden turvallista käsittelyä.

Ratkaisu

Toteutimme laserkeilauksen, jonka perusteella uudet lastausvarret mitoitettiin nykyiseen putkistoon sopiviksi. Lastausvarsien suunnittelussa otettiin huomioon asiakkaan erityisvaatimukset lisävarusteluista, kuten rajakytkimistä ja liikennevaloista, joiden avulla kohteen turvallisuutta pystyttiin parantamaan entisestään.

Palveluun liittyviä referenssejä