Haaste

Asiakkaalla oli tarve päivittää putoamissuojat sekä lastaus- ja purkuvarret mäntyöljyn autolastauspaikalle sekä kolmelle junapurkupaikalle

Ratkaisu

Suunnittelimme ja toimitimme kohteisiin asiakkaan toiveiden mukaan räätälöidyt putoamissuojat sekä niiden kanssa yhteensopivat lastaus- ja purkuvarret. Lopputuloksena lastaus- ja purkupaikat täyttävät asiakkaan työturvallisuus- ja ergonomiavaatimukset

Palveluun liittyviä referenssejä