Haaste:

Mahdollisimman pienikokoinen ja kevyt, sähkökäyttöinen vetolaite purjeveneelle.

Ratkaisu:

Enmac toteutti vetolaitteen akselien ja laakeroinnin mitoituksen ja suunnittelun. Tämä tehtiin äärellisen kestoikäteorian pohjalta yhteistyössä hammaspyörävalmistajan kanssa. Laitteen valurunko suunniteltiin muotoilijan hahmotelman perusteella.

Tulos:

Purjeveneen vetolaitteelle suunniteltu kestoikätavoite saavutettiin, ja tehonsiirtokomponentit saatiin poikkileikkaukseltaan erittäin pieneen tilaan.