Haaste:

Vesialueen pohjan tiivistykseen käytettävä poralautta haluttiin modernisoida ja lautan työturvallisuutta parantaa.

Ratkaisu:

Enmac toteutti poralautan porausyksikön teknisen suunnittelun, lujuuslaskennan ja toteutukseen tarvittavan dokumentoinnin.

Tulos:

Suoritusarvoiltaan parempi ja turvallisempi porausyksikkö.