Haaste

Paperitehtaan kahden superkalanterin olemassa olevat ohjausjärjestelmät tuli vaihtaa uuteen ohjausjärjestelmään käyttöliittymineen. Samalla uusittiin osa sähkö- ja ohjauskomponenteista. Projekti piti toteuttaa ainoastaan neljän vuorokauden pituisen tuotantoseisakin aikana.

Ratkaisu

Projektin myötä superkalanterien toimintavarmuus ja tehokkuus parantuivat merkittävästi. Lisäksi superkalanterien elinkaarta pystyttiin pidentämään huomattavasti, sillä uusien järjestelmien myötä kyetään myös varmistamaan komponenttien varaosien saatavuus mahdollisissa vikatilanteissa.

Palveluun liittyviä referenssejä