Haaste:

Konttiin sijoitetun, lähes ilman valmistuspiirustuksia rakennetun biokaasuvoimalan prototyypin parantaminen ja sen tuotteistaminen.

Ratkaisu:

Enmac mallinsi prototyypin kaikki osat, loi valmistus- ja isometripiirustukset sekä kehitti runkorakenteita paremmin sarjatuotantoon sopiviksi.

Tulos:

Sarjatuotantoon sopiva, tarkasti mallinnettu biokaasuvoimalakontti, joka voidaan varustella suoraan tehtaalla käyttöönottovalmiiksi.