Haaste:

Asiakkaan liettoprosessin laitteiston uusiminen oli ajankohtaista. Prosessissa ja ahtaissa prosessitiloissa oli kohteita, joihin haluttiin parempia ratkaisuja laitteiston uusimisen yhteydessä.

Ratkaisu:

Laitteet sijoitettiin olemassa olevaan tilaan siten, että työskentely helpottuu ja liettoprosessin tukkeutumisongelmat vähenevät.

Tulos:

Uuden laitesijoituksen johdosta työskentelytila parani ja liettoprosessin tukkeutumista aiheuttavat pullonkaulakohdat avartuivat.