Haaste:

Asiakas halusi varmistaa energiantuotantoyksiköidensä asennustöiden turvallisen ja sopimusten- sekä standardienmukaisen toteutuksen.

Ratkaisu:

Enmacin asennusvalvoja valvoi laitetoimittajan asennustöitä ja toimituksen sopimustenmukaisuutta, sekä toimi työmaan turvallisuuskoordinaattorina koko laitostoimituksen ajan.

Palveluun liittyviä referenssejä