Haaste:

Asiakas halusi saada uuden materiaalinkuljetinjärjestelmänsä esisuunnittelun ohella myös valmiin hankinta-aineiston, jonka perusteella järjestelmä voitaisiin tilata ja toteuttaa.

Ratkaisu:

Enmac laati esisuunnitelmat ja layout-kuvat kuljetinjärjestelmän ja lastauspaikan rakenteesta, määritteli reunaehdot ja huomioitavat riskit tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa. Esiin nousseet pölynhallinnan ja materiaalin murskauksen haasteet ratkaistiin tuotekehitysmenetelmien ja testauksen keinoin.

Lisäksi Enmac laati dokumentit järjestelmän eri osien hankintaa ja toteutusta varten.

Palveluun liittyviä referenssejä