Haaste:

Kivihiilitervapien varastoimiseksi tarvittiin laitos- ja prosessisuunnittelua. Suunnittelussa tuli huomioida, että aineen on pysyttävä jatkuvasti yli 180 asteen lämpötilassa, jotta se pysyy juoksevana.

Ratkaisu:

Enmac toteutti uusien säiliöiden, putkistojen ja junanlastauspaikkojen vaatimusten mukaisen suunnittelun vaativiin pohjoismaisiin satamaolosuhteisiin.

Tulos:

Kivihiilitervapien varastointi ja lastaus on mahdollista sen juoksevuus säilyttäen, ympäri vuoden. Suunnittelu paransi kivihiilitervapien kanssa työskentelevien ergonomiaa sekä alueen turvallisuutta, ja helpotti säiliöiden ja putkistojen tulevaisuuden korjaus- ja laajentamismahdollisuuksia.