Haaste

Asiakkaalla on tarve lastata kemikaaleja nestekontteihin ja lastauspaikka tuli modernisoida vastaamaan nykypäivän vaatimuksia. Projektissa tuli ottaa huomioon erityisesti turvallinen työskentely kontin päällä sekä vuotojenhallinta

Ratkaisu

Toimitimme asiakkaalle räätälöidyn lineaarisesti liikuteltavan putoamissuojan, jonka avulla konttien päällä työskentely pystytään toteuttamaan turvallisesti. Toimitus sisälsi myös valuma-altaat, joista mahdolliset vuodot saadaan ohjattua talteen. Lisäksi toimitimme EN1090-standardin mukaisen kantavan teräskatoksen, joka varustettiin liukuovilla, sadevesijärjestelmällä ja lumiesteillä. Koko toimitus toteutettiin valmiiksi asennettuna, avaimet käteen- periaatteella.

Palveluun liittyviä referenssejä