Haaste

Asiakas halusi parantaa lipeän ja hypokloriitin lastauspaikkojen turvallisuutta. Vanhassa lastauspaikassa ei oltu huomioitu turvallista kulkua säiliöauton päälle, mikä myös hidasti lastausta. Muutosprojektin aikana vähintään toinen vanhoista lastauspaikoista tuli pitää toimintavalmiudessa.

Ratkaisu

Toimituslaajuuteemme kuului turvarakenteet, perustusten sekä putkistojen suunnittelu, valmistus ja toimitus. Laitetoimituksen jälkeen toteutimme laiteasennukset sekä tarvittavat laajennustyöt, sisältäen mm. maatyöt, perustukset, teräsrakenteet ja putkistot. Vastasimme laiteasennusten ja rakennustöiden lisäksi koko rakennustyömaan johtamisesta ja turvallisuudesta.

Palveluun liittyviä referenssejä