Haaste:

Asiakas tarvitsi laitteiston, jolla voi lämpökäsitellä omaa tuotetta. Lähtötietona oli ainoastaan asteluku, johon tuotteen lämpötila tuli nostaa hetkellisesti.

Ratkaisu:

Enmac suoritti lämmönsiirtoanalyysin ja suunnittelun, joiden perusteella määriteltiin prosessi ja valmistettiin paineastia. Enmac toimitti hyväksytyn paineastian ja dokumentoinnin asiakkaalle. Enmac laati ja toimitti myös vaadittavat dokumentit laitekokonaisuuden hyväksyntää varten.

Tulos:

Painelaitedirektiivin vaatimukset täyttävä autoklaavin paineastia, jolla asiakas voi testata parametreja tuotantoautoklaavia varten.