Haaste:

Asiakas tarvitsi sekoituslaitteen akselin kestävyystarkastelun FEM-analyysin keinoin.

Ratkaisu:

Enmac toteutti akselin staattisen- ja väsymismitoituksen. Mitoitusten avulla pystyttiin havaitsemaan rakennetta heikentävät rakenneratkaisut ja ehdottamaan rakenneratkaisuja akselin keston parantamiseksi.

Palveluun liittyviä referenssejä