Etusivu » Koneet ja turvarakenteet » Latausrobotti

Latausrobotti

Maailman ensimmäinen robotisoitu latausjärjestelmä autolauttoihin

Erittäin vaativien laitteiden tai laajojen kokonaisuuksien toimituksia

Enmacin tehokkuus korostuu hankkeissa, joissa suunnittelun ja projektinjohtamisen osuus on suuri. Tällainen laite tai järjestelmä on yleensä räätälöity – asiakkaan tai projektin tarpeiden mukaan. Toinen yhdistävä tekijä on, että tällaiselle laitteelle tai järjestelmälle ei ole olemassa toimittajaa Suomessa tai maailmalla. Järjestelmä on usein osa asiakkaan suurempaa toimitusta tai mahdollistaa sen.

Miten syntyi laivojen latausrobotti?

Latausrobotti on autonominen järjestelmä, joka kehitettiin lataamaan Ruotsin ja Tanskan välillä liikennöiviä maailman suurimpia autolauttoja. Kun lautta tulee satamaan, robotti kytkee automaattisesti latauskaapelit kiinni laivaan. Asiakkaamme toimitti koko sataman sähköistysinfran sekä tasavirtapiirit laivoihin. Jotta asiakas pystyi toimittamaan tämän kokonaisuuden, heidän piti tarjota myös automaattinen latausjärjestelmä.

Häiriötön liikenne, muotoiluvaatimukset ja henkilöturvallisuus

Teollisuusrobotti ja muut rakenteet piti saada kestämään 24/7 käyttöä haastavissa meriolosuhteissa, mikä teki projektista mekaanisesti vaativan. Rakenteet piti mahduttaa satama-alueelle häiritsemättä muuta liikennettä. Järjestelmä asennettiin lähelle Unescon maailmanperintökohdetta, mikä asetti muotoilulle tarkkoja visuaalisia vaatimuksia. Latausjännitteet olivat 11 kV, joten henkilöturvallisuuteen piti kiinnittää erityistä huomiota.

Häiriötön kytkentä vuorovesistä, tuulista ja sateista huolimatta

Myös laitteen automaatio oli vaativa: robotin piti kyetä kytkemään latauskaapelit liikkuvaan alukseen. Vuorovesi, tuuliolosuhteet, lumi- ja vesisade sekä muu laivaliikenne eivät saaneet häiritä kytkemistä. Järjestelmän piti olla automaattinen, jotta mahdolliset poikkeustilanteet voitiin ratkaista automaattisesti tai kaukokäytettynä laivan komentosillalta. Järjestelmä kehitettiin Enmacin normaalin suunnitteluprosessin mukaan.

Neljän robotin valmistus samaan aikaan

Tiukka toimitusaikataulu loi omat vaatimuksensa. Enmacin tehokkaan toimintamallin mukaisesti hyödynnettiin laajaa teollista yhteistyöverkostoa, mikä mahdollistaa skaalautuvan tuotannon. Kaikkia neljää yli 9 metriä korkeaa robottia rakennettiin yhtä aikaa. Tiettyjä kokonaisuuksia suunniteltiin samaan aikaan, kun osaa jo valmistettiin konepajalla. Projektin hallinta ja johtaminen korostuivat ja vaativat panostuksia.

Baltic Sea Clean Maritime -palkinnon arvoinen projekti

Tuloksena saavutettiin lyhyellä toimitusajalla maailman ensimmäinen robotisoitu latausjärjestelmä maailman suurimpiin autolauttoihin. Kokonaisjärjestelmä voitti Baltic Sea Clean Maritime -palkinnon, joka jaetaan innovatiivisista ja ympäristöystävällisistä Itämerta hyödyttävistä ratkaisuista. Järjestelmä on herättänyt maailmanlaajuista kysyntää lanseerauksensa jälkeen.

23 helmikuun, 2023 • Ajankohtaista
19 syyskuun, 2022 • Ajankohtaista
19 syyskuun, 2022 • Ajankohtaista
14 kesäkuun, 2022 • Ajankohtaista