Enmac Oy

KEMIKAALIEN LASTAUS- JA PURKUPAIKAT

Kemikaalien lastaus- ja purkupaikoilla on ensiarvoisen tärkeää kiinnittää huomiota työturvallisuuteen sekä -ergonomiaan, mutta lisäksi kohteiden kehitysprojekteja ohjaa myös ympäristölainsäädännön asettamat vaatimukset sekä asetukset. Me Enmacilla olemme kerryttäneet vankkaa kokemusta turvalliseen työskentelyyn tähtäävistä kehitysprojekteista esimerkiksi tehtailla tai alueilla, joissa ajoneuvoja tai junia lastataan ja puretaan – tämän ansiosta tarjoamme luotettavia kokonaisuuksia räätälöidysti aina kunkin projektin ja tarpeiden mukaisesti. Enmacin kotimaiset ja CE-merkityt putoamissuojarakenteet sekä lastausvarret toimitetaan avaimet käteen -periaatteella.

ENSURED SAFETY – TURVARAKENTEET SEKÄ LASTAUS- JA PURKUVARRET

Meillä on oma erillinen nettisivu, jossa esittelemme kattavasti räätälöitäviä turvarakenteitamme sekä lastaus- ja purkuvarsia. Sivun alalaidasta löytyy myös ladattavia esitteitä.

Siirry ensuredsafety-sivustolle tästä


Kemikaalien lastaus- tai purkupaikan turvallisuuden ja käytettävyyden kehittäminen aloitetaan esisuunnittelulla, minkä avulla selvitämme kunkin kohteen tarpeet. Esisuunnittelun pohjalta suunnittelemme kohteeseen parhaiten soveltuvimmat ratkaisut muun muassa putoamissuojauksen, lastaus- ja purkuvarsien, ympäristön turvallisuuden sekä sähköistyksen ja automaation osalta. Lisäksi esisuunnittelun yhteydessä laaditun kustannusarvion perusteella myös investointiluvan hakeminen on vaivatonta. Esisuunnittelun jälkeen tarjoamme ja toteutamme kokonaistoimituksen koko lastauspaikan modernisoinnille sovitussa laajuudessa ja avaimet käteen-periaatteella.

 

Saat lisätietoja Jyriltä!

 

Jyri Halkola
Johtaja, Kotkan yksikkö
Laitos- ja prosessisuunnittelu, lastaus- ja purkupaikat
Puh. +358 40 724 5596

Turvallisesti yläilmoissa putoamissuojien avulla

Kun työ tehdään korkealla, on kriittistä huolehtia työturvallisuudesta. Putoamissuojat tuovat turvaa, mutta parantavat myös työn tuottavuutta.

Meillä on oma erillinen nettisivu, jossa esittelemme kattavasti räätälöitäviä turvarakenteitamme sekä lastaus- ja purkuvarsia. Sivun alalaidasta löytyy myös ladattavia esitteitä.

Siirry ensuredsafety-sivustolle tästä

Putoamissuojat ovat turvarakenteita, joiden avulla varmistetaan turvallinen työskentely korkeuksissa. Nimensä mukaisesti ne poistavat putoamisvaaran, mutta myös sujuvoittavat esimerkiksi autojen ja junien purku- ja lastausprosesseja. Olemme kerryttäneet monipuolista asiantuntemusta räätälöityjen putoamissuojiemme toimituksista useisiin erilaisiin tarpeisiin ja käyttökohteisiin.

 

 

Käyttökohteet

Suunnittelemamme CE-merkityt ja helppokäyttöiset putoamissuojat soveltuvat käytettäväksi autojen sekä junien purku- ja lastauspaikoilla esimerkiksi tehtaissa ja nesteterminaaleissa. Lisäksi putoamissuoja voidaan räätälöidä kustannustehokkaasti asiakkaan haluamilla toiminnallisuuksilla. Enmacin suunnittelemat putoamissuojat soveltuvat myös ATEX-lainsäädännön mukaisiin räjähdysvaarallisiin tiloihin (ATEX-laitedirektiivi 2014/34/EU). Lisäksi putoamissuojan kehikko täyttää SFS-EN ISO 14122-3 -hoitotasostandardin ergonomia- ja turvallisuusvaatimukset.

 

Luotettava ja asiantunteva kumppanisi

Suunnittelemme ja toimitamme putoamissuojat räätälöidysti asiakkaan tarpeen mukaan ja vakioidun avaimet käteen-prosessin mukaisesti: Enmac-tiimi pitää huolen, että ratkaisumme ansiosta työntekijäsi työskentelevät turvallisesti ja tuottavammin.

 

 

Prosessin vaiheet

 • Esisuunnittelu. Asiakkaan vaatimukset ja toiveet, joiden pohjalta kehitetään paras mahdollinen ratkaisu.
 • Laitetoimitus. Yksityiskohtainen ja räätälöity suunnittelu huomioi myös pohjoisen ja rannikkoalueiden vaativat olosuhteet. Tuotteiden toimivuus testataan tarkasti.
 • Valmiin tuotteen käyttöönotto. Varmistamme, että toimitettu putoamissuoja on valmiina käyttöön asiakkaan kohteessa, sovitun aikataulun mukaisesti.

 


 

Miksi putoamissuoja?

Putoamissuojat paitsi parantavat työturvallisuutta, myös tehostavat työskentelyä ja tuovat sen ansiosta merkittäviä aikasäästöjä. Esimerkiksi nestekontteja purettaessa junapurkupaikoilla, kolmella välisiirrolla toteutettu junavaunuletkan purku voidaan kohteeseen räätälöidyn putoamissuojan ansiosta toteuttaa vain yhdellä välisiirrolla.

Esimerkkiprojektissa saavutettiin seuraavia hyötyjä:

 • junaletka voidaan purkaa puolet nopeammin
 • tämä tekee 3–5 tuntia aikasäästöä päivässä ja
 • 1500–2000 tuntia aikasäästöä vuodessa

Lisäksi kehittämäämme turvarakennetta voidaan liikutella koko kuorma-auton pituudelta, minkä ansiosta purkuprosessissa tarvitaan vain yhdet portaat sekä nostokori. Putoamissuojan nostokoria voidaan liikuttaa käsin, eikä ajoneuvoa tarvitse silloin siirtää – työskentelystä tulee sekä tehokasta että turvallista!

 

Referenssejä:

 

”Enmacin meille räätälöimien putoamissuojien ansiosta vältymme junanvaunujen siirtämiseltä. Se vähentää purkuun, putkituksiin ja näytteidenottoihin liittyviä vaarallisia toimintoja, ja tekee toiminnastamme nopeampaa ja työstä mielekkäämpää. Putoamissuojien ansiosta työskentelymme satama-alueen vaativissa olosuhteissa on turvallista ja tehokasta.”

Harri Luukkanen, Development & Process Engineer, Advario Finland Oy.

 

“Enmacin putoamissuojat lisäsivät polttonestevaunujen lastauspaikan työturvallisuutta merkittävästi. Enmac teki asennukset ja kaiken siihen liittyvän työn kaikkiin putoamissuojiin. Tuuli, räntä ja vieressä oleva meri tekivät lisäksi olosuhteista haasteellisia. Kaverit tekivät ammattimaista työtä ja jälki on todella hyvää.”

Harri Metsola, terminaalipäällikkö, NEOT Group

 

“Työturvallisuus on Advario Finlandin erityisen tärkeä asia ja tavoitteena on nolla tapaturmaa. Enmacin turvarakenteiden ansiosta mäntyöljyn lastaus- ja purkupaikkamme täyttävät Advario Finlandin työturvallisuus- ja ergonomiavaatimukset”.

Olli Manninen, kunnossapito- ja suunnittelupäällikkö, Advario Finland Oy

 

 

Lue lisää!

 

Saat lisätietoja putoamissuojista Jyriltä!

 

Jyri Halkola
Johtaja, Kotkan yksikkö
Laitos- ja prosessisuunnittelu, lastaus- ja purkupaikat
Puh. +358 40 724 5596

Lastaus- ja purkuvarret

Meillä on oma erillinen nettisivu, jossa esittelemme kattavasti räätälöitäviä turvarakenteitamme sekä lastaus- ja purkuvarsia. Sivun alalaidasta löytyy myös ladattavia esitteitä.

Siirry ensuredsafety-sivustolle tästä

Lastausvarsia käytetään terminaaleissa ja laitoksissa erilaisten nesteiden, kuten esimerkiksi kemikaalien ja polttoaineiden lastaukseen laitoksen prosessista säiliöautoon ja junan vaunuun. Purkuvartta puolestaan hyödynnetään säiliön tyhjentämiseen tyypillisesti yläkautta, pumpaten neste laitoksen prosessiin tai varastosäiliöön.

 

 

Lastaus- ja purkuvarsia käyttämällä lastaus- tai purkuprosessi pystytään toteuttamaan turvallisesti ja ergonomisesti, mutta lisäksi varsien avulla vältytään raskaiden letkujen käsittelyltä sekä niiden aiheuttamilta vuoto- ja kompastumisvaaralta. Lastaus- ja purkuvarsia on saatavilla myös alavarsina, jotka mahdollistavat säiliöauton lastaamisen tai purkamisen alakautta ilman letkuja. Enmacin lastaus- ja purkuvarret ovat CE-merkittyjä tuotteita.

 

 

Lastaus- ja purkuvarsien mitoitus ja toiminnot tulee toteuttaa lastauspaikan ympäristöön soveltuvaksi niin, että varsi soveltuu käytettäväksi lastauspaikan putoamissuojan kanssa sekä niin, että lastausvarsi soveltuu asiakkaan lastausprosessiin. Varsien materiaalit ja varustelut räätälöimme aina tarpeen ja vaatimusten mukaisesti.

 

 

Saat lisätietoja lastaus- ja purkuvarsista Jyriltä!

 

Jyri Halkola
Johtaja, Kotkan yksikkö
Laitos- ja prosessisuunnittelu, lastaus- ja purkupaikat
Puh. +358 40 724 5596

Kemikaalien lastaus- ja purkupaikoilla tulee ottaa huomioon muun muassa seuraavat lait sekä asetukset ympäristön turvallisuutta koskien:

 • Ympäristönsuojelulaki 527/2014
 • Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 390/2005
 • Valtioneuvoston asetus 856/2012 Asetus vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista
 • Valtioneuvoston asetus 685/2015 Asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin vaatimuksista

 

Ympäristön suojelu sekä työturvallisuus ovat keskeisimpiä tarkastelun kohteita lastaus- ja purkupaikan vaatimustenmukaista toteutusta määritettäessä. Näiden lisäksi meiltä löytyy vankkaa asiantuntemusta kemikaalivuotojen hallinnasta.

 

Lastaus- ja purkupaikkojen turvallistamistarkastelua on tärkeää tehdä kaikissa terminaaleissa ja tehtaissa, joissa lastataan tai puretaan kemikaaleja tai muita nesteitä säiliöautoista tai junanvaunuista. Räätälöimme myös olemassa oleville lastaus- ja purkupaikoille ratkaisuja, joiden avulla parannetaan alueiden ympäristöturvallisuutta merkittävästi.

 

Tutustu energia- ja ympäristöpalveluihimme!

 
Puh.

Kemikaalien lastaus- ja purkupaikkojen sähköistykseen kuuluu lastaus- tai purkuprosessiin liittyvien laitteiden sekä ympäristön, kuten valaistuksen ja sammutus- ja paloilmoitinjärjestelmien toteutukset. Sähköistyksen, instrumentoinnin ja automaation tarpeet määritellään jo esisuunnitteluvaiheessa, jolloin minimoidaan toteutuksen aikaiset muutokset, mutta säästetään myös sekä aikaa että kustannuksia. Teemme toimitukset aina käyttöönotettuna.

 

Tutustu palveluihimme!

 

Saat lisätietoja Juhalta!

 

Juha Palmén
Johtaja, Pori ja Rauma
Sähköautomaatio ja sovellussuunnittelu
Puh. +358 400 592 303

Olemassa olevaa lastaus- tai purkupaikkaa kehittäessä tai kokonaan uutta rakentaessa ilmaantuu toisinaan tarve myös muille suunnittelupalveluille. Me Enmacilla toteutamme haastavatkin suunnittelutoimeksiannot erilaisiin tarpeisiin – tyypillisiä suunnittelupalveluita lastaus- ja purkupaikkoihin liittyen ovat esimerkiksi:

 • Teräsrakennesuunnittelu
 • Putkistosuunnittelu
 • Betonirakennesuunnittelu
 • Riskienarvioinnit
 • Projektinjohtopalvelut

 

Lisätietoja: Tutustu suunnittelupalveluihimme täällä!

 

Saat lisätietoja Jyriltä!

 

Jyri Halkola
Johtaja, Kotkan yksikkö
Laitos- ja prosessisuunnittelu, lastaus- ja purkupaikat
Puh. +358 40 724 5596

Huolto- ja ylläpitopalveluiden avulla varmistetaan, että laitteiden huollot ja tarkastukset tehdään ennakoidusti määritellyn huolto-ohjelman mukaisesti, ja että laitteet pysyvät toimintakunnossa ilman huollon laiminlyönnistä aiheutuvia toimintahäiriöitä. Huolto- ja ylläpitopalveluiden sisältö ja laajuus määritellään aina kohteen tarpeiden mukaisesti.

 

Saat lisätietoja Jyriltä!

 

Jyri Halkola
Johtaja, Kotkan yksikkö
Laitos- ja prosessisuunnittelu, lastaus- ja purkupaikat
Puh. +358 40 724 5596
23 helmikuun, 2023 • Ajankohtaista
19 syyskuun, 2022 • Ajankohtaista
19 syyskuun, 2022 • Ajankohtaista
14 kesäkuun, 2022 • Ajankohtaista