Suunnittelemme ja toteutamme lastaus- ja purkujärjestelmiä yksilöllisesti erilaisiin tarpeisiin. Vankka ja pitkä kokemuksemme takaa, että työmme laatu on sitä, mitä pitää. Olemme toimittaneet asiakkaillemme erilaisia vaatimusten ja säädösten mukaisia, turvallisia ratkaisuja lastaus- ja purkupaikoille vuodesta 2014 lähtien.

Palvelumme kattaa esiselvityksen, suunnittelun, laitetoimituksen, asennuksen, testauksen sekä käyttöönoton. Asiakkaan vaatimukset ja toiveet ovat lähtökohta, joiden pohjalta räätälöimme parhaan ratkaisun. Osaamme huomioida erilaisten alueiden erityisvaatimukset. Käytössämme on 3D-laserskeilaustyökalu, jonka avulla voimme dokumentoida ja kuvata olemassa olevia ympäristöjä 3D-muodossa ja siirtää tiedot suunnitteluohjelmistoomme suunnittelua ohjaamaan.

Kemikaalien lastaus- ja purkupaikoilla on ensiarvoisen tärkeää kiinnittää huomiota työturvallisuuteen sekä -ergonomiaan, mutta lisäksi kohteiden kehitysprojekteja ohjaa myös ympäristölainsäädännön asettamat vaatimukset sekä asetukset. Me Enmacilla olemme kerryttäneet vankkaa kokemusta turvalliseen työskentelyyn tähtäävistä kehitysprojekteista esimerkiksi tehtailla tai alueilla, joissa ajoneuvoja tai junia lastataan ja puretaan – tämän ansiosta tarjoamme luotettavia kokonaisuuksia räätälöidysti kunkin projektin ja tarpeiden mukaisesti. Toimitamme kotimaiset ja CE-merkityt putoamissuojarakenteet sekä purku- ja lastausvarret avaimet käteen -periaatteella.

Tutustu referensseihimme

 

Pyydä tarjous tai ota yhteyttä

Palvelumme

Aloitamme kemikaalien lastaus- tai purkupaikan turvallisuuden ja käytettävyyden kehittämisen esisuunnittelulla, jonka avulla selvitämme kunkin kohteen tarpeet. Esisuunnittelussa tarkastelemme myös vuotojenhallintaan ja ympäristöasioihin liittyvät asiat. Esisuunnittelun pohjalta suunnittelemme kohteeseen parhaiten soveltuvimmat ratkaisut muun muassa putoamissuojauksen, lastaus- ja purkuvarsien, ympäristön turvallisuuden sekä sähköistyksen ja automaation osalta. Lisäksi esisuunnittelun yhteydessä laaditun kustannusarvion perusteella myös investointiluvan hakeminen on vaivatonta. Esisuunnittelun jälkeen tarjoamme ja toteutamme kokonaistoimituksen koko lastauspaikan modernisoinnille sovitussa laajuudessa ja avaimet käteen -periaatteella.

Katso Service Concept -animaatio

CE-merkityt ja helppokäyttöiset turvarakenteet ja putoamissuojat tarjoavat luotettavan ratkaisun turvalliseen työskentelyyn korkealla. Turvarakenteemme soveltuvat muun muassa tehtaissa ja nesteterminaaleissa oleville säiliöautojen ja -junien purku- ja lastauspaikoille. Turvarakenteen mallisuojattu runko täyttää SFS-EN ISO 14122-3 -hoitotasostandardin ergonomia- ja turvallisuusvaatimukset. Voimme räätälöidä turvarakenteen kustannustehokkaasti haluamillasi toiminnallisuuksilla. Turvarakenteemme soveltuvat ATEX-lainsäädännön mukaisiin räjähdysvaarallisiin tiloihin.

Tutustu turvarakenteisiin tarkemmin

Lastausvarsia käytetään terminaaleissa ja laitoksissa erilaisten nesteiden, esimerkiksi kemikaalien ja polttoaineiden lastaukseen laitoksen prosessista säiliöautoon ja junan vaunuun. Purkuvartta puolestaan hyödynnetään säiliön tyhjentämiseen, jossa pumpataan neste laitoksen prosessiin tai varastosäiliöön. Lastaus- ja purkuvarsia on saatavilla sekä ylä- että alavarsina, jotka mahdollistavat säiliöauton lastaamisen tai purkamisen ilman letkuja.

Lastaus- ja purkuvarsia käyttämällä lastaus- tai purkuprosessi pystytään toteuttamaan turvallisesti ja ergonomisesti, koska varsien avulla vältytään raskaiden letkujen käsittelyltä sekä niiden aiheuttamilta vuoto- ja kompastumisvaaralta. Varret voidaan toteuttaa myös pneumaattisella kevennyksellä, jolloin käsittely on todella vaivatonta. Enmacin lastaus- ja purkuvarret ovat CE-merkittyjä tuotteita.

Lastaus- ja purkuvarsien mitoitus ja toiminnot tulee toteuttaa lastauspaikan ympäristöön soveltuvaksi niin, että varsi soveltuu käytettäväksi lastauspaikan turvarakenteen kanssa sekä niin, että lastausvarsi sopii asiakkaan lastausprosessiin. Varsien materiaalit ja varustelut räätälöimme aina tarpeen ja vaatimusten mukaisesti.

Tutustu turvarakenteisiin tarkemmin

Kemikaalien lastaus- ja purkupaikoilla tulee ottaa huomioon muun muassa seuraavat lait sekä asetukset ympäristön turvallisuutta koskien:

  • Ympäristönsuojelulaki 527/2014
  • Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 390/2005
  • Valtioneuvoston asetus 856/2012 Asetus vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista
  • Valtioneuvoston asetus 685/2015 Asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin vaatimuksista

Ympäristönsuojelu sekä työturvallisuus ovat keskeisimpiä tarkastelun kohteita lastaus- ja purkupaikan vaatimustenmukaista toteutusta määritettäessä. Näiden lisäksi meiltä löytyy vankkaa asiantuntemusta kemikaalivuotojen hallinnasta.

Lastaus- ja purkupaikkojen turvallistamistarkastelua on tärkeää tehdä kaikissa terminaaleissa ja tehtaissa, joissa lastataan tai puretaan kemikaaleja ja muita nesteitä säiliöautoista tai junanvaunuista. Räätälöimme myös olemassa oleville lastaus- ja purkupaikoille ratkaisuja, joiden avulla parannetaan alueiden ympäristöturvallisuutta merkittävästi.

 

Kemikaalien lastaus- ja purkupaikkojen sähköistykseen kuuluu lastaus- tai purkuprosessiin liittyvien laitteiden, ohjausjärjestelmien sekä ympäristön, kuten liikennevalojen, valaistuksen sekä sammutus- ja paloilmoitinjärjestelmien toteutukset. Sähköistyksen, instrumentoinnin ja automaation tarpeet määritellään jo esisuunnitteluvaiheessa, jolloin minimoidaan toteutuksen aikaiset muutokset, mutta säästetään myös sekä aikaa että kustannuksia. Teemme toimitukset aina käyttöönotettuna.

Tutustu laajemmin sähköautomaatiopalveluihimme

Olemassa olevaa lastaus- tai purkupaikkaa kehittäessä tai kokonaan uutta rakentaessa ilmaantuu toisinaan tarve myös muille suunnittelupalveluille. Me Enmacilla toteutamme haastavatkin suunnittelutoimeksiannot erilaisiin tarpeisiin – tyypillisiä suunnittelupalveluita lastaus- ja purkupaikkoihin liittyen ovat esimerkiksi:

  • Teräsrakennesuunnittelu
  • Putkistosuunnittelu
  • Betonirakennesuunnittelu
  • Riskienarvioinnit
  • Projektinjohtopalvelut

Tutustu laajemmin suunnittelupalveluihimme

Huolto- ja ylläpitopalveluiden avulla varmistetaan, että laitteiden huollot ja tarkastukset tehdään ennakoidusti määritellyn huolto-ohjelman mukaisesti, ja että laitteet pysyvät toimintakunnossa ilman huollon laiminlyönnistä aiheutuvia toimintahäiriöitä. Huolto- ja ylläpitopalveluiden sisältö ja laajuus määritellään aina kohteen tarpeiden mukaisesti.

Referenssit

Lisätietoja sinulle antaa

Jyri Halkola

Johtaja, Laitos- ja prosessisuunnittelu, purku- ja lastauspaikat

Kaakkois-Suomi

Anna meidän ratkaista ongelmasi

Ammattilaistemme vuosien saatossa kartuttama tietotaito on käytössäsi. Olemme valmiina, joten älä aikaile.

 

Ota yhteyttä