Henkilötietolain (523/99) 10 § mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterin pitäjä 
Enmac Oy Tampere: Yliopistonkatu 60 A, 33100 Tampere, p. 03 2529111.
Enmac Oy Kotka: Matkakuja 6 A 6, 48600 Kotka p. 05 2109900.

2. Rekisteriasioista vastaavat yhteyshenkilöt 
Tampereella Jarmo Ritala ja Antti Lehtokannas
Kotkassa Jyri Halkola

3. Rekisterin nimi 
Enmac Oy:n asiakasrekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus 
Enmac Oy käyttää asiakasrekisterin tietoja projektien hoitamiseen, tarjousten käsittelyyn ja toimittamiseen sekä asiakkuuden hoitamiseen liittyvään tiedottamiseen. Tietoja käytetään markkinointitarkoituksiin, mikäli asiakas ei sitä itse kiellä.

5. Rekisterin tietosisältö 
Henkilön nimi, henkilön edustama yritys, työnimike, osasto, sekä henkilön sähköpostiosoite ja työpuhelinnumero.

6. Säännönmukaiset tietolähteet 
Asiakasrekisteriin tallennetaan ne tiedot, jotka asiakas on tilauksen/tapaamisen/yhteydenoton yhteydessä antanut.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 
Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet 
Asiakasrekisterin tiedot on tallennettu järjestelmään, jota ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämällä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla.

9. Rekisteröidyn kielto-oikeus 
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramarkkinointia tai markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti.

10. Rekisteröidyn tarkastus-oikeus 
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti.

11. Tiedon korjaaminen 
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa kirjallisesti yhteyttä rekisterinpitäjään tiedon muuttamiseksi tai poistamiseksi. 

Ota yhteyttä