Vahvuuden perustana henkilöstö

Enmac on operatiivisen johtonsa omistama, monipuolinen teollisuuden asiantuntijaorganisaatio. Henkilöstö on vahvin voimavaramme – menestyksemme perustuu osaavaan ja innovatiiviseen joukkoon ammattilaisia, jotka jakavat yhteisen arvomaailman. Toiminnassamme yhdistyy ainutlaatuisella tavalla tiimihenki ja yrittäjyys.

Enmac on mahdollisuuksien organisaatio, joissa ihmisiä kannustetaan itsensä kehittämiseen ja ylittämiseen sekä vastuun ottamiseen. Työyhteisönä olemme dynaaminen, epämuodollinen ja joustava. Ammattilaistemme työtehtävät ovat itsenäisiä, monipuolisia ja haastavia.

Hyvinvoiva työyhteistö

Henkilöstömme hyvinvointi on meille tärkeää ja siihen panostetaan. Haasteellisten työtehtävien lisäksi henkilöstömme osaamista kehittää Enmac Akatemia -koulutusohjelma, jonka avulla välitämme alan uusinta tietoa ja parhaita käytäntöjä ammattilaisillemme. Tehtävänkierron avulla tarjoamme urakehitysmahdollisuuksia myös pitkällä tähtäimellä. Esimiehemme suorittavat aina Johtamisen Erikoisammattitutkinnon (JET) ja työilmapiiriä ja työkykyä seurataan säännöllisillä mittauksilla, joissa olemme menestyneet hyvin.

Tarjoamme työntekijöillemme terveystarkastuksia ja -neuvoja ja tuemme liikuntaharrastuksissa laajassa lajivalikoimassa ja useissa eri liikuntapisteissä, sillä tiedämme sen koituvan yhteiseksi eduksi niin henkisenä kuin fyysisenäkin hyvinvointina. Henkilöstöllämme on myös mahdollisuus osallistua maksuttomasti erilaisiin valtakunnallisiin ja alueellisiin liikuntatapahtumiin.

Tule osaksi Enmacia

Vahvistamme organisaatiotamme jatkuvasti osaajilla, jotka etsivät uusia haasteita ja ovat valmiita toimimaan yhteisen menestyksen eteen. Toivotamme joukkoomme tervetulleiksi myös oikean asenteen ja hyvät tekniset perustiedot omaavat aloittelijat, jotka haluavat kehittyä asiantuntijoiksi teknisen suunnittelun ja tuotekehityksen saralla.

Mikäli sinulle sopivaa tehtävää ei ole juuri avoinna, voit lähettää meille avoimen hakemuksen osoitteeseen rekry@enmac.fi.

Avoimia työpaikkoja Tampereella

Etsimme Tampereelle

TUOTEKEHITYSSUUNNITTELIJOITA, MEKANIIKKASUUNNITTELIJOITA sekä LUJUUSLASKIJOITA 

Haemme ammattitaitoisia suunnittelijoita asiakkaidemme haastaviin ja monipuolisiin toimeksiantoihin. Tarjoamme vaihtelevia ja mielenkiintoisia tehtäviä, nykyaikaiset työkalut ja osaavan tiimin tuen.

Tuotekihtyssuunnittelijan tehtävä:

Tuotekehitysyksikkömme toteuttaa uusien tuotteiden kehitysprojektit sekä uusien liiketoimintakonseptien käynnistämisen luoden asiak­kaalle uutta liiketoimintaa ja tulevaisuuteen tähtääviä tuotteita. Ymmärtämällä liiketoiminnan tarpeet löydämme kullekin asiakkaalle oikean ratkaisun. Tuotekehityspalvelumme kattavat koko tuotteen elinkaaren sisältäen toteutettavuusselvitykset, esisuunnittelun ja konseptoinnin aina tuotteiden markkinajulkistukseen asti.

Edellytämme soveltuvaa tutkintoa konetekniikan alalta ja muutaman vuoden työkokemusta mekaniikkasuunnittelusta. Pääasialliset suunnitteluohjelmistomme ovat SolidWorks ja Vertex. Eduksesi on kuitenkin osaaminen myös muissa suunnitteluohjelmistoissa (esim. G4, Inventor, NX ja AutoCAD) sekä konedirektiivin hyvä tuntemus. Arvostamme pitkäjänteisyyttä sekä kykyä omaksua asiakkaidemme haasteet.

Lähetä hakemuksesi ja CV:si palkkatoivomuksineen 10.11.2017 mennessä osoitteeseen: rekry@enmac.fi

Lisätietoa tuotekehityssuunnittelijan tehtävästä antaa Sampo Siuko, sampo.siuko@enmac.fi.

 

Mekaniikkasuunnittelijan tehtävä:

Tekninen suunnittelupalvelumme kattaa laajasti erilaiset konetekniset suunnittelutoimeksiannot. Suunnittelun perustana on täsmällisyys, johon päästään dokumentoinnin, 3D-mallin­nuksen sekä konkreettisten mallikappaleiden avulla.Suunnittelukohteina ovat tyypillisesti koneet, laitteet, tuotantojärjestelmät, työkoneet, teräsrakenteet sekä nostoapuvälineet.

Edellytämme soveltuvaa tutkintoa konetekniikan alalta ja muutaman vuoden työkokemusta mekaniikkasuunnittelusta. Pääasialliset suunnitteluohjelmistomme ovat SolidWorks ja Vertex. Eduksesi on kuitenkin osaaminen myös muissa suunnitteluohjelmistoissa (esim. G4, Inventor, NX ja AutoCAD) sekä konedirektiivin hyvä tuntemus. Arvostamme pitkäjänteisyyttä sekä kykyä omaksua asiakkaidemme haasteet.

Lähetä hakemuksesi ja CV:si palkkatoivomuksineen 10.11.2017 mennessä osoitteeseen: rekry@enmac.fi

Lisätietoa mekaniikkasuunnittelijan tehtävästä antaa Erkki Suontaka, erkki.suontaka@enmac.fi.

 

Lujuuslaskijan tehtävä:

Enmacin asiantuntijapalveluihin kuuluvat vaativat rakenne-, lämpö- ja virtausanalyysit, rakenteiden optimointi sekä ongelmanratkaisu. Lujuuslaskijat toimivat asiantuntijoina vaativissa tuotekehitysprojekteissamme sekä laajan asiakaskuntamme toimeksiannoissa.

Edellytämme soveltuvaa tutkintoa teknisen laskennan alalta, sekä kokemusta rakenteiden lujuuslaskennasta. Päätyövälineitämme ovat nykyaikaiset FEM-ohjelmistot Femap, Abaqus ja Ansys. Eduksesi on osaaminen myös muissa suunnitteluohjelmistoissa sekä standardien hyvä tuntemus. Arvostamme oma-aloitteisuutta sekä kykyä kehittää osaamistasi.

Tarjoamme vaihtelevia ja mielenkiintoisia tehtäviä viihtyisässä työympäristössä, sekä osaavan tiimin tuen.

Lähetä hakemuksesi ja CV:si palkkatoivomuksineen 10.11.2017 mennessä osoitteeseen: rekry@enmac.fi

Lisätietoa lujuuslaskijan tehtävästä antaa Teemu Nevaharju, teemu.nevaharju@enmac.fi.

 

Avoimia työpaikkoja Kotkassa

PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ / PROJEKTI-INSINÖÖRI

Kokemuksestasi riippuen tulet toimimaan projektipäällikkönä tai projekti-insinöörinä asiakkaidemme vaihtelevissa projekteissa. Vastaat asiakasprojekteidemme resursoinnista, työn laadusta, aikataulusta ja budjetista sekä osallistut mahdollisuuksien mukaan myös suunnittelutyöhön. Tarjoamme vaihtelevia ja mielenkiintoisia tehtäviä, nykyaikaiset työkalut ja osaavan tiimin tuen.

Edellytämme ylempää korkeakoulu- tai ammattikorkeakoulututkintoa kone- tai energiatekniikan alalta, kokemusta suunnittelusta ja teollisuuden projektinhoitotehtävistä, paineensietokykyä sekä määrätietoista otetta työhön. Konedirektiivin hyvä tuntemus on eduksesi. Myös kokemus ydinvoima-alalta on eduksesi. Tehtävän hoitaminen edellyttää matkustusvalmiutta kotimaassa sekä hyvää englannin kielen suullista ja kirjallista osaamista.

Lähetä hakemuksesi ja CV:si palkkatoivomuksineen 24.11.2017 mennessä osoitteeseen jyri.halkola@enmac.fi.

Lisätietoa asennusvalvojan tehtävästä antaa Jyri Halkola, jyri.halkola@enmac.fi 040-7245596

 

MEKANIIKKASUUNNITTELIJA

Haemme mekaniikkasuunnittelijaa asiakkaidemme haastaviin ja monipuolisiin toimeksiantoihin. Tarjoamme vaihtelevia ja mielenkiintoisia tehtäviä, nykyaikaiset työkalut ja osaavan tiimin tuen.

Tekninen suunnittelupalvelumme kattaa laajasti erilaiset konetekniset suunnittelutoimeksiannot. Suunnittelun perustana on täsmällisyys, johon päästään dokumentoinnin, 3D-mallin­nuksen sekä konkreettisten mallikappaleiden avulla. Suunnittelukohteina ovat tyypillisesti koneet, laitteet, tuotantojärjestelmät, työkoneet, teräsrakenteet sekä nostoapuvälineet.

Edellytämme soveltuvaa tutkintoa kone- tai energiatekniikan alalta ja kokemusta mekaniikkasuunnittelusta. Myös kokemus laitos- ja putkistosuunnittelutehtävistä on eduksesi. Päätyövälineitämme ovat nykyaikaiset 3D-ohjelmistot kuten SolidWorks  ja Inventor. Eduksesi on osaaminen myös muissa suunnitteluohjelmistoissa (esim. Creo, Vertex G4, AutoCAD) sekä konedirektiivin hyvä tuntemus.

Arvostamme ennakkoluulotonta asennetta ja kykyä tuottaa uusia teknisiä ratkaisuja asiakkaidemme tarpeisiin.

Lähetä hakemuksesi ja CV:si palkkatoivomuksineen 24.11.2017 mennessä osoitteeseen: jyri.halkola@enmac.fi. Paikka täytetään heti sopivan hakijan löydyttyä.

Lisätietoa mekaniikkasuunnittelijan tehtävästä antaa Jyri Halkola, jyri.halkola@enmac.fi 040-7245596

 

ASENNUSVALVOJA

Tulet toimimaan asennusvalvontatehtävissä vaativissa ympäristöissä asiakkaidemme vaihtelevissa projekteissa. Asennusvalvojana vastaat mekaanisten laiteasennusprojektien asennustöiden työturvallisuudesta, laadusta, aikataulusta ja budjetista. Tarjoamme vaihtelevia ja mielenkiintoisia tehtäviä, nykyaikaiset työkalut ja osaavan tiimin tuen.

Edellytämme tehtävään soveltuvaa teknistä koulutusta (ins. tai DI), kokemusta teollisuuden asennusvalvontatehtävistä, paineensietokykyä sekä määrätietoista otetta työhön. Tehtävän hoitaminen edellyttää matkustusvalmiutta kotimaassa sekä hyvää englannin kielen suullista ja kirjallista osaamista.

Lähetä hakemuksesi ja CV:si palkkatoivomuksineen 24.11.2017 mennessä osoitteeseen jyri.halkola@enmac.fi.

Lisätietoa asennusvalvojan tehtävästä antaa Jyri Halkola, jyri.halkola@enmac.fi 040-7245596

 

Kestävää ja kehittyvää kumppanuutta

Enmac on asiantuntijasi tuotekehityksen, teknisen suunnittelun ja vaativien asiantuntijapalveluiden aloilla.

Asiakkaan arvoista osaamista

Avoin vuorovaikutus yhdistettynä asiantuntemukseen, ideointikykyyn ja luovuuteen luo pohjan hedelmälliselle kumppanuudelle.

Enmac – The Magic in Engineering

Vastuunkantava ja sitoutunut kumppani vaativaan mekaniikkaan.

Laadukasta ja toimivaa palvelua

Projektit toteutetaan sertifioidun toimintajärjestelmän mukaisesti (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001) ja vuorovaikutus asiakkaan kanssa on tiivistä läpi projektin.

Ota yhteyttä