NOSTOAPUVÄLINEET JA NOSTOLAITTEET TEOLLISUUTEEN

Enmac Oy suunnittelee ja toimittaa räätälöityjä nosto- ja siirtoapuvälineitä 35 vuoden kokemuksella. Asiakastarpeen mukainen käyttökohteeseen suunniteltu nosto- ja siirtoapuväline täyttää työturvallisuudelle asetetut vaatimukset ja tehostaa työskentelyä lyhentäen nostoihin kuluvaa valmistelu- ja nostotyön työaikaa. Toimittamamme tuotteet ovat aina CE-merkittyjä ja voimassa olevien standardien mukaisia.

              Nostoapuväline (1).gif
Pitkäaikainen ja kattava asiantuntemuksemme nosto- ja siirtoapuvälineistä koostuu erilaisista nostoapuvälinerakenteista, joita ovat mm. levytarraimet, alipainetarttujat, nostomagneettisovellukset, nostopuomit, C-koukut, nostohaarukat sekä erilaiset nosto- ja kääntölaitteet. Kaikki projektimme toteutetaan sertifioidun laatujärjestelmämme prosessien mukaisesti lähtökohtana tuotteiden laadukkuus ja turvallisuus.

 

Asiakastarpeeseen räätälöitävien nostoapuvälineiden suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan työvaiheiden ja -ympäristön asettamat erityisvaatimukset eri käyttökohteissa esimerkiksi tuotannossa (kokoonpano, osavalmistus, raaka-ainesiirrot), asennusnostoissa (laitosrakentaminen, pystytykset, vuosihuollot) ja erikoisnostoissa (raskaat siirrot, nosto ja kääntö, pitkät kappaleet, ydintekniset nostot).

          giphy.gif

Nosto- ja siirtovälineiden lisäksi tarjoamiimme palveluihin sisältyvät nostoihin, kuljetuksiin ja haalauksiin liittyvät asiantuntijapalvelut. Monipuolisesta palveluvalikoimastamme nostoapuvälineet ja soveltuvat asiantuntijapalvelut on hankittavissa yhtenä helposti hallittavana kokonaisuutena

Räätälöityjen nosto- ja siirtoapuvälineiden toimitukset:

Räätälöidyt nosto- ja siirtoapuvälineet suunnittelemme ja toimitamme käyttöönottovalmiina suoraan asiakkaalle. Toimitettavalle nostoapuvälineelle laaditaan käyttökohteen mukainen vaatimusmäärittely, jonka perusteella suoritetaan tekninen rakenteen konseptointi. Konseptointiin perustuen toteutamme suunnittelun ja lujuustarkastelut sekä valmistuspiirustuksien laadinnan. Valvomme valmistuksen ja testauksen tuotteidemme laadun varmistamiseksi. Nosto- ja siirtoapuvälineiden toimitus sisältää CE-merkinnälle vaadittavat dokumentit, kuten käyttö-, huolto, ja tarkastus-ohjeet sekä riskin arvioinnin.

                      koneistuskiinnitin.gif

Käytössä olevat nosto- ja siirtoapuvälineet:

Palveluihimme kuuluvat myös jo käytössä olevien ja uudelleen käyttöönotettavien nosto- ja siirtoapuvälineiden määräaikais- ja käyttöönottotarkastukset. Tarkastuksista huolehtivat Inspecta Sertifiointi Oy:n auktorisoimat tarkastajamme. Toteutamme myös nosto- ja siirtoapuvälineiden modernisoinnit sisältäen turvallistamissuunnittelun, lujuustarkastelun ja dokumentaation päivitykset.

Asiantuntijapalvelut nostoihin, siirtoihin, kuljetukseen ja asennukseen:

Konsultointipalveluina tarjoamme nosto- ja asennuskonseptien määrittelyä sekä nosto-, kuljetus- ja haalaussuunnitelmien laatimisen. Lisäksi palveluihimme sisältyy nosto- ja siirtotöiden valvontatyöt. Yrityksellämme on laajat kontaktit nostoja suorittaviin yrityksiin ja palvelemme asiakkaitamme soveltuvan nostokaluston määrittelyssä.

Asiantuntijoillamme on pitkäaikainen ja laaja kokemus tarjoamistamme palvelukokonaisuuksista, joka muodostuu esimerkiksi useista siltoihin, voimalaitoksiin ja rakennuskohteisiin liittyvistä projekteista. Siltoihin ja siltojen kansien vaihtoon liittyen asiantuntemuksemme on menetelmäsuunnittelusta, joka sisältää logistiikan, nostojen ja asennuksien suunnittelun (nostamalla, haalaamalla tai lavetilla) sekä toteutuksen valvonnan. Voimalaitosprojekteissa asiantuntijamme ovat suorittaneet menetelmäsuunnittelua sisältäen logistiikan, nostojen ja asennuksien suunnittelun sekä suunnitelmien mukaisen toteutuksen valvonnan. Lisäksi olemme toteuttaneet ydinvoimalaitosten nostojärjestelmien kuljetus- ja siirtovälineiden suunnittelua. Useissa rakennuskohteissa olemme tehneet haastavien komponenttien asennusmenetelmäsuunnittelun ja valvoneet suunnitelmien mukaista toteutusta, kuten altapäin asennettavien katto- ja suur-elementtien asennuksissa.

Kestävää ja kehittyvää kumppanuutta

Enmac on asiantuntijasi tuotekehityksen, teknisen suunnittelun ja vaativien asiantuntijapalveluiden aloilla.

Tuotekehityksellä tuloksiin

Ennennäkemätön tuote tai olemassa olevan modernisointi uutta tarvetta vastaamaan. Enmac on tuotekehityksen asiantunteva kumppani.

Asiakkaan arvoista nostoapuvälineosaamista

Avoin vuorovaikutus yhdistettynä asiantuntemukseen, ideointikykyyn ja luovuuteen luo pohjan hedelmälliselle kumppanuudelle.

Laadukasta ja toimivaa palvelua

Projektit toteutetaan sertifioidun toimintajärjestelmän mukaisesti (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007) ja vuorovaikutus asiakkaan kanssa on tiivistä läpi projektin.

Ota yhteyttä